معرفی واحد

 | تاریخ ارسال: 1399/7/30 | 
 مدیر امور دارویی و مواد مخدر معاونت غذا و دارو  استان زنجان-  آقای دکتر علیرضا حقیقت
شماره تماس: ۳۳۱۵۶۲۰۱-۰۲۴

 وظایف اجرایی اداره مواد، داروهای تحت کنترل و امور داروخانه ها و شرکت های پخش
۱- نام خدمت: مجوز های واردات و صادرات مواد و داروهای تحت کنترل
جامعه هدف: شرکت های وارد کننده، تولید کننده و مصرف کننده مواد و داروهای تحت کنترل
معرفی خدمت: با توجه مفاد معاهدات سه گانه مواد و داروهای تحت کنترل توسط اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل بوه عنوان مرجع ذی صلاح مجری این معاهدات
ارایه دهنده خدمت: اداره مواد و داروهای تحت کنترل
ریزفعالیت های مربوطه و زمان متوسط گردش کاری:
 • ثبت درخواست به همراه پروفرمای و مقدار درخواستی و سایر مستندات( ۱روز)
 • بررسی کارشناسی( ۲الی ۳روز)
 • اخذ استعلامات بین المللی(حداقل ۱۰روز)
 • صدور مجوز(۲الی ۳روز)

۲- نام خدمت: صدور حواله های مواد اولیه و پیش سازهای تحت کنترل و الکل طبی، مکاتبات دانشگاه ها و صنایع
جامعه هدف: شرکت های داروسازی و تولیدکننده الکل طبی، بازرگانی، دانشگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی
معرفی خدمت: پاسخگویی به درخواست های ارجاعی به سازمان در قالب صدور حواله، تنظیم پاسخ مکاتبات
ارایه دهنده خدمت: اداره مواد و داروهای تحت کنترل
ریزفعالیت های مربوطه و زمان متوسط گردش کاری:
 • ثبت درخواست به همراه پروفرمای مقدار درخواستی و سایر مستندات ( ۱روز)
 • بررسی کارشناسی( ۲الی ۳روز)
 • صدور حواله ( ۲الی ۳روز)

۳- نام خدمت: اعتراض به رای کمیسیون دانشگاه
جامعه هدف: متقاضیان تاسیس داروخانه و شرکت های پخش سلامت
معرفی خدمت: به منظور رسیدگی به شکایات متقاضیان دارای پرونده مروحوه در کمیسیون مواده ۲۰ امور داروخانه ها در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور انجام می شود.
ارایه دهنده خدمت: اداره امور داروخانه ها و شرکت های پخش
ریزفعالیت های مربوطه و زمان متوسط گردش کاری:
 • ثبت درخواست ( ۱روز)
 • بررسی کارشناسی ( ۲روز)
 • طرح موضوع در کمیسیون مرکز( ۳۰روز)
 • اعلام رای کمیسیون ( ۱روز)

۴- نام خدمت: رسیدگی به شکایات
جامعه هدف: افراد حقیقی یا حقوقی معترض در پخش های فرآورده سلامت یا داروخانه ها به عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی
معرفی خدمت: با توجه به تفویض اختیارات نظارتی به دانشگاه ها در صورت درخواست هرگونه اعتراض حقیقی و حقوقی از دانشگاه های سراسر کشور مرجع رسیدگی آن در مرحله سازمان غذا و دارو می باشد.
ارایه دهنده خدمت: اداره امور داروخانه ها و شرکت های پخش
ریزفعالیت های مربوطه و زمان متوسط گردش کاری:
 • ثبت درخواست ( ۱روز)
 • بررسی کارشناسی و مکاتبه با دانشگاه ( ۵روز)
 • طرح موضوع در کمیسیون مرکز( ۳۰روز)
 • اعلام رای کمیسیون ( ۱روز)

۵- نام خدمت: تایید/ تمدید صلاحیت مسئول فنی دفتر مرکزی شرکت های پخش سلامت
جامعه هدف: متقاضیان بررسی صلاحیت مسئول فنی در شرکت های پخش
معرفی خدمت: به استناد تبصره ۳ماده ۱۴قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴با اصلاحات بعدی شرکت های پخش باید با معرفی مسئول فنی واجد شرایط که صلاحیت آن ها به تصویب کمیسیون امور داروخانه ها و توزیع خواهد رسید فعالیت نمایند.
ارایه دهنده خدمت: اداره امور داروخانه ها و شرکت های پخش
ریزفعالیت های مربوطه و زمان متوسط گردش کاری:
 • ثبت درخواست ( ۱روز)
 • بررسی کارشناسی و تکمیل مدارک ( ۲روز)
 • طرح موضوع در کمیسیون مرکز( ۳۰روز)
 • ابلاغ رای کمیسیون ( ۱روز)
 • صدور پروانه مسئول فنی( ۱روز)

۶- نام خدمت: تمدید مجوز فعالیت شرکت های پخش
جامعه هدف: شرکت های پخش فرآورده های سلامت
معرفی خدمت: متقاضی ابتدا مطابق ضوابط درخواست تمدید مجوز فعالیت شرکت پخش می نماید که پس از تایید و تکمیل مدارک و تایید کمیسیون مرکز مجوز فعالیت شرکت پخش برای یک سال تمدید می گردد.
ارایه دهنده خدمت: اداره امور داروخانه ها و شرکت های پخش
ریزفعالیت های مربوطه و زمان متوسط گردش کاری:
 • ثبت درخواست ( ۱روز)
 • بررسی کارشناسی (۲روز)
 • طرح موضوع در کمیسیون مرکز( ۳۰روز)
 • ابلاغ رای کمیسیون ( ۱روز)

۷- نام خدمت: صدور پروانه تاسیس شرکت های پخش
جامعه هدف: شرکت های پخش فرآورده های سلامت
معرفی خدمت: برای شرکت پخش در صورت پوشش جغرافیایی و داروخانه ای بیش از %۹۵در سراسور کشور و احراز تداوم لازم مطابق استانداردهای تدوین شده در ضوابط، پروانه تاسیس سه ساله صادر خواهد شد.
ارایه دهنده خدمت: اداره امور داروخانه ها و شرکت های پخش
ریزفعالیت های مربوطه و زمان متوسط گردش کاری:
 • ثبت درخواست ( ۱روز)
 • بررسی کارشناسی ( ۲روز)
 • طرح موضوع در کمیسیون مرکز( ۳۰روز)
 • ابلاغ رای کمیسیون ( ۱روز)
 • صدور پروانه تاسیس( ۲روز)

مسئول دفتر: خانم معصومه رضاپور تنها    
     
شماره تماس :
۳۳۱۵۶۲۰۱-۰۲۴     شماره فکس:  ۳۳۴۲۰۶۶۵-۰۲۴


دفعات مشاهده: 915 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر