فرم ها

 | تاریخ ارسال: 1399/8/6 | 
فرم ها
 
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات)/ پروانه بهداشتی ساخت (استفاده از ظرفیت خالی و جهت صادرات)
پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات)
پروانه بهداشتی ساخت (ظرفیت خالی و جهت صادرات)
تعهد محضری

 
تاییدیه حلیت مواد و فرآورده های خوردنی و آشامیدنی

لیست افزودنی های مشمول گواهی حلال (بند ۶)

راهنمای سامانه صدور گواهی حلال

مدارک و مستندات لازم جهت بررسی حلیت فرآورده های تولیدی، وارداتی و ماده اولیه


دستورالعمل اجرائی نحوه صدور گواهی بهداشت محموله ای و گواهی بهداشت مدت دار جهت صادرکنندگان فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
 
فرم های گواهی بهداشت جهت صادرات

گواهی بهداشت محموله ای جهت صادرات
گواهی بهداشت مدت دار جهت صادرات
گواهی بهداشت فروش آزاد جهت صادرات

 مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه مسئول فنی
 
لطفاً به سایت (WWW.TTAC.IR) مراجعه فرمایید
 
  مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه بهره برداری
لطفاً به سایت (WWW.TTAC.IR) مراجعه فرمایید
  مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه ساخت

مدارک مورد نیاز برای صدور، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت
فرم سه برگی درخواست صدور پروانه بهداشتی ساخت (پیوست شماره ۱)
فرم تعهدنامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب (پیوست شماره ۲)
مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه ساخت تولید قراردادی
 
مدارک مورد نیاز برای (صدور، تمدید و اصلاح) پروانه بهداشتی تولید قراردادی فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
فرم سه برگی درخواست صدور پروانه بهداشتی ساخت تولید قراردادی
مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه بهره برداری کارگاهی

لطفاً به سایت (WWW.TTAC.IR) مراجعه فرمایید
  مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی

مدارک لازم برای صدور، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی
تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج در ضابطه برچسب گذاری (پیوست شماره ۳)
فرم درخواست صدور، اصلاح و تمدید  پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی (پیوست شماره ۲)
  مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه مسئول فنی واحد های دارای شناسه نظارت کارگاهی تولید و بسته بندی
  لطفاً به سایت (WWW.TTAC.IR) مراجعه فرمایید
 
  چک لیست درخواست ورود مواد اولیه غذائی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی _ بدون نیاز به ثبت منبع ( گشایش)  فرم درخواست 
 چک لیست درخواست مجوز ترخیص مواد اولیه غذائی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی- بدون نیاز به ثبت منبع فرم درخواست
  فرم درخواست
  چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی (PRPs)واحد های
چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی در واحدهای تولیدی داخل کشور (آرایشی و بهداشتی) - فایل word

چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی در واحدهای تولیدی داخل کشور (خوراکی و آشامیدنی) - فایل pdf


راهنمای تکمیل و امتیاز دهی چک لیست برنامه های پیشنیازی PRPs در واحد های تولیدکننده داخل کشور
 
  فرم درخواست تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای همکار و مجاز کنترل مواد خوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، دارو و فراورده های بیولوژیک
  فرم درخواست
  فرم درخواست تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای مجاز/مجازمراکز تولیدی کنترل مواد خوردنی،آشامیدنی  آرایشی و بهداشتی، دارو وفراورده های بیولوژیک
  فرم درخواست


دفعات مشاهده: 2329 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر