معرفی مسئول توسعه شبکه

 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 | 
پرسنل واحد گسترش شبکه ابهر:

            آقای هادیلو           کارشناس مسئول گسترش
آقای علی اکبری    کارشناس گسترش
خانم نوری             کارشناس گسترش
  خانم امام وردیان    کارشناس گسترش

 
تلفن تماس واحد گسترش : ۰۲۴۳۵۲۷۰۰۸۲
 

شرح وظایف واحد گسترش شبکه
 • توسعه واحد های بهداشتی درمانی شامل مکان یابی، تهیه نقشه پراکندگی جمعیت، ایجاد و راه اندازی واحد ها، بازنگری ادواری طرح گسترش شبکه
 • تعیین اولویت ها و نیازها و نظارت در توزیع منابع مورد نیاز واحد های بهداشتی درمانی موجود
 • بهبود استاندارد منابع : توسعه و بهبود استاندارد واحد های بهداشتی درمانی، اولویت بندی احداث ، تعیین مکان برای احداث ، نظارت و هماهنگی در احداث بناها
 • تامین و توزیع تجهیزات اداری و پزشکی و مواد مصرفی شامل برآورد نیاز واحد های بهداشتی درمانی و پیگیری اقلام تا توزیع
 • نظارت بر شناسنامه و تجهیزات پزشکی بر اساس آخرین فهرست های استاندارد
 • نظارت بر تعمیر و تجهیز مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاه های سلامت، خانه های بهداشت و سایر مراکز مربوطه
 • برآورد، تامین و توزیع نیروی انسانی بر اساس نیازها و اولویت های شبکه
 • استقرار تیم پزشک خانواده در مراکز مجری
 • معرفی تیم پزشک خانواده به مرکز آموزش بهورزی شهرستان جهت آموزش نیروهای جدیدالورود و مشارکت در آموزش
 •  نظارت بر بازآموزی تیم پزشک خانوادۀ تحت آموزش واحدهای فنی مرکز بهداشت
 •  برنامه ریزی جهت شناسایی جغرافیایی و و نظارت بر سرشماری جمعیت در مناطق تحت پوشش
 •  ایجاد هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی
 • نظارت بر اجرای طرح پزشکی خانواده شهری و روستایی، نظام ارجاع و دستورالعمل های مربوطه
 • نظارت بر اعتبارات برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی، درآمدهای برنامه، محل هزینه کرد، تعرفه ها و صندوق
 • بررسی و نظارت بر ارائه خدمات پاراکیلنیکی در مراکز مجری و بررسی سطح بندی موجود شبکه
 • نظارت بر اجرای ضوابط گسترش شبکه و فعالیت های واحدهای بهداشتی درمانی تابعه
 • تشکیل کمیته آموزش به منظور نیازسنجی آموزشی تیم پزشک خانواده
 • تشکیل کمیته شهرستانی بیمه روستایی
 • همکاری با اداره کل بیمه سلامت
 • ارسال آمار عملکرد تیم پزشک خانواده به معاونت یهداشتی دانشگاه و اداره کل بیمه سلامت استان زنجان
 • تعیین ضرایب حقوق ماهیانه، ضرایب سنوات، مرخصی سالیانه و تسویه حساب تیم پزشک خانواده
 • فراخوان پزشکان و ماماها، ثبت نام و مصاحبه با آنان جهت تعیین و گزینش اعضای تیم پزشک خانواده
 • توزیع حق الزحمه پرسنلی واحدهای ستادی و محیطی تیم سلامت (بیمه روستایی و phc شهری)
 • پایش از مراکز خدمات جامع سلامت شهری / پایش از مراکز مجری بیمه روستایی / پایگاههای سلامت / خانه های بهداشت و سایر واحد های تابعه شبکه بهداشت (واحد های پاراکلنیکی و داروخانه های تحت پوشش، مراکز تجمیع دندانپزشکی و ...) در راستای ارزشیابی خدمات ارائه شده توسط این واحدها جهت تعیین اثر بخشی خدمات و انجام اصلاحات لازم در سیستم شبکه
 • نظارت بر عقد و تمدید قرارداد با مراکز پاراکلینیک و داروخانه های ها طرف قرارداد با بیمه روستایی
 • نظارت بر تجدید قرارداد و ادامه همکاری با مراکز و پایگاههای بخش خصوصی
 • تهیه گزارش دوره ای عملکرد واحد گسترش
 • ثبت اطلاعات ساختار شبکه سلامت و زیج حیاتی شهرستان در نرم افزارهای مربوطه
 • عضویت در کمیته نقل و انتقالات و ماموریت نیروها
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک واحد و برنامه جامع عملیاتی
 • تهیه و پیگیری قرارداد واحدهای ارائه دهنده خدمات استیجاری
 • اعلام نظر در خصوص زمینهای کاربری بهداشتی و درمانی
 • نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح میانی و محیطی بر اساس نظام شبکه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای محیطی و ستادی
 • عرضه و انعکاس دستاوردهای بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه.
 • برگزاری جلسات مختلف با کارشناسان و مسئولین واحدهای ستادی جهت هماهنگی برای پیشبرد امور مرکز بهداشت و ستاد شبکه
 • برگزاری جلسات با اعضای تیم سلامت جهت تبیین سیاست های نظام سلامت و احصاء مشکلات و نارسایی های موجود جهت اقدام لازم
 • جمع آوری و تحلیل آمار و اطلاعات از تمامی سطوح به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی و تعیین نیازها و اولویت ها ، و تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدها جهت برنامه ریزی.
 • بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی در اصلاح طرح گسترش شبکه
 • ارزشیابی خدمات واحدهای بهداشتی و درمانی و تعیین فایده اثربخشی آنها
 • مشارکت در انجام مطالعات و پژوهش هائی که به استقرار و اصلاح نظام ارائه خدمات کمک می نماید.
 • مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی اعزامی به واحدهای بهداشتی درمانی تابعهدفعات مشاهده: 1306 بار   |   دفعات چاپ: 140 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر