آموزش و ارتباطات الکترونیکی
ردیف شرح وظایف کارگروه آموزش و ارتباطات الکترونیکی
1. بررسی استانداردهای استقرار آموزش الکترونیکی و ارتباطات
2. تحقیق و توسعه در زمینه سیستمهای LMS و بکارگیری سامانه های جدید
3. شناسایی شرکتهای فعال در زمینه آموزش الکترونیکی، نوع خدمات آنها و تایید صلاحیت فنی شرکتها
4. نصب، راه اندازی و عملیاتی کردن سامانه های آموزش مجازی ارتباطات(Moodle, Lync)
5. تولید و جمع آوری مطالب آموزشی در زمینه آموزشهای عمومی و تخصصی با هماهنگی کارگروه های مربوطه 
6. کارشناسی و ارائه پیشنهاد در خصوص دوره های آموزشی ضمن خدمت سالانه
7. شناسایی افراد و شرکتهای متخصص در امور آموزش های تخصصی، جهت برگزاری دوره های تخصصی سالانه با هماهنگی کارگروه های مربوطه 
8. تنظیم شیوه نامه ها و ضوابط فنی در حوزه سخت افزار
9. مستندسازی اقدامات صورت گرفته و ارائه گزارشات لازم جهت طرح در شورای عالی فناوری اطلاعات