Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معاون آموزشی::
اداره آموزش::
معرفی رشته داروسازی::
گروههای آموزشی::
امور هیات علمی::
آموزش داروسازی عمومی::
تحصیلات تکمیلی::
امور دانش آموختگان::
اساتید همکار::
عملکرد آموزشی::
برنامه شورای آموزشی::
برنامه کاری آموزش::
واحد مشاوره دانشجویی::
دفتر توسعه آموزش (EDO)::
::
جستجو در این بخش

جستجوی پیشرفته
..
لینکهای مفید

سیستم آموزش سما

..
:: داروسازی عمومی ::


برنامه مدون جلسات شورای آموزشی دانشکده سال 1398

 

ساعت جلسه

مکان جلسه

تاریخ جلسه

روز جلسه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/1/27

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/2/10

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/2/24

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/3/7

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/3/21

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/4/4

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/4/18

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/5/1

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/5/15

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/6/12

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/6/26

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/7/9

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/7/23

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/8/21

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/9/5

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/9/19

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/10/3

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/10/17

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/11/1

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/11/15

سه شنبه

12 ظهر

اتاق شورا ساختمان اساتید

98/11/29

سه شنبه

12 ظهر اتاق شورا ساختمان اساتید 98/12/13 سه شنبه
12 ظهر اتاق شورا ساختمان اساتید 98/12/27 سه شنبه

::