آرشیو اخبار

دسترسی آزمایشی به حدود 300 عنوان مجله از انتشارات Sage (95/9/25( - ۱۳۹۵/۹/۲۵ -

:: دسترسی آزمایشی به مجموعه 33 عنوان از مجلات ناشر BMJ (95/9/23) - ۱۳۹۵/۹/۲۳ -
:: اطلاعیه جشنواره برگزیدگان تحقیقات و فناوری استان زنجان 1395 - ۱۳۹۵/۹/۱۵ -
:: magiran - ۱۳۹۵/۹/۷ -
:: Cochrane Clinincal Answers - ۱۳۹۵/۹/۳ -
:: هفتۀ کتاب،کتابخوانی و روز کتابدار - ۱۳۹۵/۹/۳ -
:: هشتمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی - ۱۳۹۵/۹/۱ -
:: magiran - ۱۳۹۵/۹/۱ -
:: Reaxys Medicinal chemistry - ۱۳۹۵/۹/۱ -
:: http://accucoms.remotexs.xyz - ۱۳۹۵/۹/۱ -
:: CLinical Key و Mdconsult - ۱۳۹۵/۹/۱ -
:: Global HealthGgو Nutrition & food science Database - ۱۳۹۵/۹/۱ -
:: New England Journal of Medicine - ۱۳۹۵/۹/۱ -
:: Wiley-Blackwell AND Cochrane Library - ۱۳۹۵/۹/۱ -
:: بانک اطلاعاتی EMerald - ۱۳۹۵/۹/۱ -
:: جشنواره ملی فرهنگی هنری - ۱۳۹۵/۸/۲۹ -
:: بازدید از آزمایشگاه جامع تبریز - ۱۳۹۵/۸/۱۳ -
:: دومین همایش و فن بازار ملی سلامت - ۱۳۹۵/۸/۱ -
:: اولین مسابقه تیمی حل مسئله نوآورانه سلامت - ۱۳۹۵/۸/۱ -
:: فراخوان پذیرش دانشجوی دوره دکتری پژوهشی (Ph.D. by Research) در سال 96-1395 - ۱۳۹۵/۳/۲۰ -
:: فراخوان - ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ -
:: دومین کارگاه آشنایی با سمات دانشگاه - ۱۳۹۳/۱۱/۷ -
:: دسترسی به منابع اطلاعاتی - ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ -
:: قابل توجه اعضای هیئت علمی ، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه - ۱۳۹۲/۹/۱۰ -