کارگاه های توانمندسازی

کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت منابع Mendeley در روزهای  چهارشنبه و پنج شنبه مورخه های 14-15 تیر ماه 96  در سالن کامپیوتر دانشکده پرستاری و مامائی ، با حضور حدود 50 نفر از اعضای هیئت علمی و تدریس سرکار خانم دکتر امین پور رئیس گروه علم سنجی و انتشارات علمی وزارت بهداشت برگزار شد.(تاریخ خبر: 15/04/1396)

1.اسلاید های کارگاه مندلی 

2. برنامه کارگاه

3. مجوز کارگاه

4. رزومه مدرس

5. لیست افراد شرکت کننده

6. گزارش تحلیل نظرسنجی شرکت کنندگان


کارگاه آموزشی علم سنجی در روز سه شنبه مورخه 13 تیر ماه 96 در سالن همایش های روزبه با حضور 70 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه و تدریس سرکار خانم دکتر امین پور رئیس گروه علم سنجی و انتشارات علمی وزارت بهداشت برگزار شد. 

فایل های مربوط به کارگاه:

1. اسلایدهای کارگاه علم سنجی 

2. برنامه کارگاه

3.نامه مجوز

4. رزومه مدرس

5. لیست افراد شرکت کننده

6. گزارش تحلیل نظر سنجی شرکت کنندگان  ( تاریخ خبر 14/04/1396)


اطلاعیه

کارگاه " توانمند سازی سردبیران مجلات پزشکی برای ارتقاء کیفی مجلات و شاخص های مربوطه" در تاریخ 96/04/26 برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاور معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در امور استاندارد سازی و نمایه سازی مجلات علمی، جناب آقای دکتر امین زارع تماس(33156393) حاصل فرمائید.(تاریخ خبر 96/04/04)


اطلاعیه

کارگاه آموزشی علم سنجی در روز سه شنبه مورخه 13 تیر ماه 96 برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به معاونین پژوهشی  دانشکده ها/ معاونین آموزشی مراکز آموزشی- درمانی مراجعه فرمائید.( تاریخ خبر  96/03/17)


کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت منابع Mendeley در روزهای  چهارشنبه و پنج شنبه مورخه های 14-15 تیر ماه 96 برای اعضاء هیئت علمی برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به معاونین پژوهشی دانشکده ها/ معاونین آموزشی  مراکز آموزشی - درمانی مراجعه فرمائید.( تاریخ خبر 96/03/17)