گزارش عملکرد
عنوان پروژه هزینه
(میلیون ریال)
سال فایل گزارش
  سیستم ذخیره و پردازش تصاویر پزشکی بیمارستانهای موسوی، ولیعصر و خدابنده   600   91
  پیاده سازی شبکه محلی وایرلس در سطح ابهر و خرمدره به صورت یکپارچه   91
  اتوماسیون مکاتبات اداری شهرستان ابهر   0   91
  سیستم حضور وغیاب یکپارچه در سطح شهرستان زنجان   100   91
  نرم افزار مدیریت هزینه ها   0   91
  نرم افزار جامع نظام کارایی پرستاران   100   91
  نرم افزار مدیریت اقلام مصرفی   0   91
  بانک اطلاعاتی خریدهای رایانه ای   0   91
  داشبورد وظایف کارشناسان IT   0   91
  نرم افزار تنظیم مرورگر اتوماسیون   0   91
  حسابداری تعهدی   100   91
  سیستم جامع اعضای هیئت علمی   20   91
  HIS بیمارستان ولیعصر   300   90
  سیستم جامع یکپارچه پرسنلی   250   90
  لینک سیستم احکام پرسنلی و حقوق و دستمزد   20   90
  پیاده سازی شبکه محلی وایرلس در سطح زنجان   2000   89
  راه اندازی اتوماسیون اداری شهرستان زنجان   600   89
  سمات   150   89
  سیستم پست الکترونیک هیئت علمی   10   89
  راه اندازی اینترانت داخلی در سطح استان با همکاری شرکتهای خصوصی   20   89
  استقرار HIS در مرکز آیت اله موسوی   300   88
  راه اندازی و بروز رسانی پورتال اطلاع رسانی و وب سایت مجلات   200   86
  کتابخانه دیجیتال   100   85
  تهیه پهنای باند اینترنتی و ایجاد زیر ساخت لازم جهت توزیع این پهنا در واحدهای تابعه   ماهانه 100 میلیون ریال   -
  نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری واحدهای دانشگاه   10000   -
  تجهیز واحد ها تابعه به رایانه، سرور و تجهیزات مورد نیاز   35000   -