[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره مرکز::
ریاست مرکز::
اعضای هیئت علمی::
سامانه علم سنجی مرکز::
امکانات و تجهیزات مرکز::
مقالات منتشر شده::
طرح‌های مصوب::
دستاوردهای علمی::
فرم‌ها و دستور العمل‌ها::
اخبار و تازه‌های مرکز::
لینک‌های مفید::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
زیربخش‌های پایگاه
..
:: ۹۷ ::
۱
Hamed Nosrati, Marziyeh Salehiabar, Elahe Attari, Soodabeh Davaran, Hossein Danafa,r Hamidreza Kheiri Manjili
Green and one‐pot surface coating of iron oxide magnetic nanoparticles with natural amino acids and biocompatibility investigation
Applied Organometallic Chemistry Volume۳۲
۲
Hamed Nosrati, Elham Javani , Marziyeh Salehiabar , Hamidreza Kheiri Manjili , Soodabeh Davaran and Hossein Danafar
Biocompatibility and anticancer activity of L-phenyl alanine-coated iron oxide magnetic nanoparticles as potential chrysin delivery system
journal of materials Volume ۳۳, ۱۶۰۲-۱۶۱۱
۳
amed Nosrati, Maral Adibtabar, Ali Sharafi, Hossein Danafar & Manjili Hamidreza Kheiri
PAMAM-modified citric acid-coated magnetic nanoparticles as pH sensitive biocompatible carrier against human breast cancer cells
Journal Drug Development and Industrial Pharmacy Volume ۴۴,Pages ۱۳۷۷-۱۳۸۴
۴
Kobra Rostamizadeh, Mostafa Manafi,  Hamed Nosrati,  Hamidreza Kheiri Manjilia  and  Hossein Danafar
Methotrexate-conjugated mPEG–PCL copolymers: a novel approach for dual triggered drug delivery
New Journal of Chemistry.volume۴۲, ۵۹۳۷-۵۹۴۵
۵
Hamed Nosratia .Marziyeh Salehiabar.Hamidreza Kheiri Manjili.HosseinDanafar.Soodabeh Davarane
Preparation of magnetic albumin nanoparticles via a simple and one-pot desolvation and co-precipitation method for medical and pharmaceutical applications
International Journal of Biological Macromolecules Volume ۱۰۸ Pages ۹۰۹-۹۱۵
۶
Marziyeh Salehiabar,Hamed Nosrati,Elham Javani,Faezeh Aliakbarzadeh,Hamidreza Kheiri Manjili,Soodabeh Davarane,Hossein Danafar
Production of biological nanoparticles from bovine serum albumin as controlled release carrier for curcumin delivery
International Journal of Biological Macromolecules Volume ۱۱۵, Pages ۸۳-۸۹
۷
Hamed Nosrati,Reza Abbasi,Jalil Charmi,Akram Rakhshbahar,Faezeh Aliakbarzadeh,Hossein Danafar,SoodabehDavarane
Folic acid conjugated bovine serum albumin: An efficient smart and tumor targeted biomacromolecule for inhibition folate receptor positive cancer cells
International Journal of Biological MacromoleculesVolume ۱۱۷,Pages ۱۱۲۵-۱۱۳۲
۸
Hamed Nosrati, Reza Adinehvand, Hamidreza Kheiri Manjili, Kobra Rostamizadeh & Hossein Danafar
Synthesis, characterization, and kinetic release study of methotrexate loaded mPEG–PCL polymersomes for inhibition of MCF-۷ breast cancer cell line
Pharmaceutical Development and Technology Volume ۲۲
۹
Manjili Hamidreza Kheiri, Niusha Alimohammadi & Hossein Danafar
Preparation of biocompatible copolymeric micelles as a carrier of atorvastatin and rosuvastatin for potential anticancer activity study
 Pharmaceutical Development and Technology Volume ۴۴, ۲۰۱۸ - Issue ۶
۱۰
Sina Andalib, Pezhman Molhemazar, Hossein Danafar
In vitro and in vivo delivery of atorvastatin: A comparative study of anti-inflammatory activity of atorvastatin loaded copolymeric micelles
Journal of Biomaterials Applications Vol ۳۲, Issue ۸, ۲۰۱۸
۱۱
Mostafa Zamani,Mojtaba Rostami,Mozhgan Aghajanzadeh,Hamidreza Kheiri Manjili,Kobra Rostamizadeh,Hossein Danafar
Mesoporous titanium dioxide zinc oxide–graphene oxide nanocarriers for colon-specific drug delivery
Journal of Materials ScienceVolume ۵۳,pp ۱۶۳۴–۱۶۴۵
۱۲
Hamed Nosrati, Marziyeh Salehiabar, Soodabeh Davaran, Hossein Danafar & Hamidreza Kheiri Manjili
Methotrexate-conjugated L-lysine coated iron oxide magnetic nanoparticles for inhibition of MCF-۷ breast cancer cells
 Drug Development and Industrial Pharmacy Volume ۴۴, ۲۰۱۸ - Issue ۶
۱۳
Mozhgan Aghajanzadeh,Mostafa Zamani,Hossein MolaviHamidreza Khieri Manjili,Hossein Danafar,Akbar Shojaei
Preparation of Metal–Organic Frameworks UiO-۶۶ for Adsorptive Removal of Methotrexate from Aqueous Solution
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and MaterialsVolume ۲۸, pp ۱۷۷–۱۸۶
۱۴
Mojtaba Rostami,Mozhgan Aghajanzadeh,Mostafa Zamani,Hamidreza Kheiri Manjili,Hossein Danafar
Sono-chemical synthesis and characterization of Fe۳O۴mTiO۲-GO nanocarriers for dual-targeted colon drug delivery
Research on Chemical Intermediates Volume ۴۴, pp ۱۸۸۹–۱۹۰۴
۱۵
Mostafa Zamani,Kobra Rostamizadeh,Hamidreza Kheiri Manjili,Hossein Danafaref
In vitro and in vivo biocompatibility study of folate-lysine-PEG-PCL as nanocarrier for targeted breast cancer drug delivery
European Polymer JournalVolume ۱۰۳, Pages ۲۶۰-۲۷۰
۱۶
Marziyeh Salehiabar, Hamed Nosrati, Soodabeh Davaran, Hossein Danafar, Hamidreza Kheiri Manjili
Facile Synthesis and Characterization of L-Aspartic Acid CoatedIron Oxide Magnetic Nanoparticles (IONPs) For BiomedicalApplications

 
::