Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معاون آموزشی::
اداره آموزش::
معرفی رشته داروسازی::
گروههای آموزشی::
امور هیات علمی::
آموزش داروسازی عمومی::
تحصیلات تکمیلی::
امور دانش آموختگان::
اساتید همکار::
عملکرد آموزشی::
برنامه شورای آموزشی::
واحد مشاوره دانشجویی::
دفتر توسعه آموزش (EDO)::
::
جستجو در این بخش

جستجوی پیشرفته
..
لینکهای مفید

سیستم آموزش سما

..
:: مدیر EDO ::
 | تاریخ ارسال: 1397/11/13 | 

دکتر سینا عندلیب

تلفن : ۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴ داخلی ۳۰۹

پست الکترونیکی : andalibszums.ac.ir


 شرح وظایف مدیر دفتر توسعه آموزش :
 • تدوین برنامه استرتژیک دفتر توسعه
 • تدوین برنامه عملیاتی دفتر توسعه به طور سالانه
 • بروزرسانی آیین نامه های مربوط به هیات علمی وغنی سازی سایت دفترتوسعه
 • همکاری باEDCدر راستای نیاز سنجی و هماهنگی ارتقای توانمندیهای اعضای هیات علمی
 • همکاری باEDCدر راستای نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
 • ارائه گزارش عملکرد دفتر توسعه دانشکده در جلسات مسئولین دفاتر توسعهEDC
 • برنامه ریزی سالانه جهت برگزاری کارگاه های آموزشی بر اساس نیاز سنجی
 • هدایت و هماهنگی با کارشناس دفتر توسعه جهت اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان، خودارزیابی و ارزیابی توسط همکار
 • برگزاری جلسات کمیته ارزشیابی جهت تحلیل فرایند ارزشیابی هر ماه یک بار
 • نظارت بر فرایند ارزشیابی فراگیران توسط اساتید وارائه بازخورد به اساتید با تحلیل آزمونها
 • هدایت و رهبری کارشناس دفتر توسعه در راستای تامین اهداف دفتر توسعه
 • نظارت بر عملکرد کارشناس دفتر توسعه و پیگیری اقدامات محول شده
 • نظارت بر کمیت وکیفیت طرح های درسی بارگزاری شده در گروههای آموزشی
 • برنامه ریزی و پیگیری در خصوص تشکیل کمیته دانش پژوهی
 • ارایه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش با همکاری سایر اعضای کمیته دانش پژوهی
 • نظارت بر فرایند ارسال طرح های دانش پژوهی
 • شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی
 • نظارت بر انجام ارزشیابی درونی توسط گروههای آموزشی
 • برنامه ریزی جهت برطرف نمودن نواقص و کمبودهای موجود بر اساس نتایج ارزشیابی دفتر توسعه توسطEDC
 • تدوین پمفلت های آموزشی و بارگزاری در سایت دانشکده به منظور استفاده اعضای هیات علمی
 • مشارکت فعال در جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود به منظور توجیه دانشجویان برای شرکت درارزشیابی اساتید

::