Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
بخش‌های اصلی
درباره ما::
فرآیند ترجمان دانش::
فرآیند نشست خبری::
نشست خبری::
آیین نامه تدوین خبر::
راهنمای تدوین رسانه الکترونیک::
راهنمای تدوین خلاصه سیاستی::
راهنمای تکمیل فرم ترجمان دانش::
فرم ترجمان دانش::
پیام پژوهش::
طرح های خاتمه یافته ::
تماس با ما::
اخبار::
::
پایگاه نتایج پژوهشهای سلامت کشور

AWT IMAGE
       News.research.ac.ir

پایگاه نتایج پژوهش  سلامت زنجان
 News.research.ac.ir/zums

..

AWT IMAGE

جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: فصل بهار ::
 | تاریخ ارسال: 1398/1/21 | 
عنوان لاتین عنوان فارسی ردیف
Evaluation of cuspal deflection in MOD restoration using bulk fill composite and universal adhesive  بررسی انحراف کاسپی در ترمیم های  MOD با کاربرد کامپوزیت بالک فیل و ادهزیو یونیورسال 1
Assessing knowledge and attitude of Zanjan university students about transmission of HIV / AIDS بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه زنجان در خصوص راه های انتقال اچ آی وی/ایدز در سال تحصیلی 97-96 2
Health Belief Model Constructs about HIV/AIDS among high school students in zanjan city in 2016. ارزیابی سازه های مدل اعتقاد بهداشتی درموردHIV/AIDS در دانش آموزان دبیرستان های شهر زنجان 3
Exploring the concept of cervical cancer-preventive behaviors and its effective components among women' Khoramdareh تبیین مفهوم رفتار های پیشگیررانه از سرطان دهانه رحم و مولفه های تاثیر گذار بر آن در زنان شهر خرم دره 4
Survey of resistance allele frequency in Voltage sensitive sodium channel gene in differents populations of tropical bed bugs (Cimex hemipterus) بررسی فراوانی نسبی الل های مقاومت به پایرتوئیدها درناحیه II ژن پارای کانال سدیمی حساس به ولتاژ درجمعیت های مختلف ساس تختخواب گرمسیری درشهرهای زنجان وشیراز 5
Molecular survey of domain II of voltage sensitive sodium channel gene and frequency of mutant alleles in sites of 815, 917 and 920 of this gene in different populations of human head louse in North West of Iran. بررسی مولکولی و تعیین فراوانی آللی در موقعیتهای 815 ،917و920 ناحیه II ژن کانال سدیمی حساس به ولتاژ درجمعیت های مختلف شپش سر ساکنین شمال غرب ایران 6
Proteome profiling of liver and rat kidneys exposed to semiconductor cadmium telluride nano crystals مطالعه پروفایل پروتئینی بافت کبد و کلیه موش‌های رت  در مواجهه با نانوکریستال‌های نیمه هادی کادمیوم تلوراید 7
Novel hybrid nanostructures to silencing of acpP target genes in E.coli with antibacterial activity طراحی نانوساختارهای هیبریدی جدید با قابلیت خاموش سازی ژن هدف acpp درباکتری E.coli و القای خاصیت آنتی باکتریال 8
Study of genetic transformation and production of pharmaceutical active compound“Apigenin” in Cosmus bipinnatus and behavior study of its antidepression activity in mice model مطالعه انتقال ژن تولیدماده موثردارویی" Apigenin" درمقیاس آزمایشگاهی در cosmos bipinnatus و بررسی اثرات احتمالی آنتی دپرسانتیاین ماده در مدل موش سوری  9
Three dimensional platform for in vitro differentiation of human conjunctival mesenchymal stem cells into pancreatic islet-like cells طراحی مدل سه بعدی بمنظور تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی ملتحمه چشم انسان به سلولهای شبه بتا پانکراسی  در شرایطIn vitro  10
Effects of Holistic nursing care with the therapeutic communication helping model approach on patients and their family satisfaction in cardiac care unit بررسی تاثیر مراقبت پرستاری کل نگر با رویکرد مدل تسهیل کننده ارتباط درمانی بر سطح رضایت بیماران بستری در بخش مراقبت قلبی و خانواده آنها 11
Comparison Efficacy of neurofeedback therapy Versus Transcranial Direct Current Stimulation(TDCS) on decreasing of migrainian patient cognitive function and quality of life مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک و TDCS در کاهش شدت علائم میگرن، اضطراب  و افسردگی وکیفیت زندگی مبتلایان 12
The effect of group discussion on self-management ability in patients with chronic hemodialysis referred to Valiasr hospital hemodialysis ward , Zanjan2016 بررسی تاثیربحث گروهی برتوانایی خودمدیریتی بیماران همودیالیزی مزمن 13
Establishing and monitoring a community mental health center in a catchment area of Zanjan University of Medical Sciences- راه اندازی و پایش یک مرکز سلامت روان جامعه نگر (CMHC) در یک منطقه شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زنجان  14
Echofriendly synthesis of nano gold particles using oak extract سنتز زیست سازگار  نانو ذرات طلا با استفاده از عصاره تام مازو و بررسی ویژگی های فیزیک وشیمیایی این ذرات 15
Mitochondrial genes polymorphism and rickettsial infection in different populations of Pediculus humanus capitis in North West of Iran پلی مورفیسم ژن­های CytB و COI میتوکندریال و آلودگی ریکتزیایی در جمعیت های مختلف شپش سر در شمال­ غرب ایران 16
Design and Fabrication of an Electrochemical Biosensor for Detection of adiponectin طراحی و ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی با توانایی تشخیص پروتئین آدیپونکتین 17
Evaluation of neuroprotective effect of Lovastatin in the Pilocarpine rat model epilepsy according to expression of neurotrophins بررسی اثر نوروپروتکتیو لووستاتین در مدل صرع پیلوکارپین با توجه به بیان نوروتروفین ها  18
Evaluation of Clinical and laboratory findings in Children admitted with Leukemia in Ayatollah Mousavi Hospital, Zanjan( 1387-1396 Years) بررسی یافته های بالینی و آزمایشگاهی کودکان مبتلا به لوکمی بستری در بیمارستان آیت اله موسوی زنجان در سالهای۸۷-۹۶ 19
The relationship between Health Belief Model Constructs and Behavioral Intention about HIV/AIDS among students of Medical Sciences and Islamic Azad University of Zanjan in 2016 بررسی مقایسه ای ارتباط سازه های مدل اعتقاد بهداشتی درپیشگیری ازHIV/AIDS  در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ودانشگاه آزاد اسلامی 20
Preparation of Mucoadhesive Polymeric Gel Containing Syzygiumaromaticum, Glycyrrhizaglabra, Punicagranatum L. Extract for Treatment of Oral Aphthae تهیه ژل پلیمری مخاط چسب از گیاهان انار میخک شیرین بیان برای درمان آفت دهانی 21
Assessment the psychometric properties of Berrenberg' Cancer Attitude Inventory بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نگرش به سرطان برنبرگ 22
Relationship between agitation before operation with post cystoscopy pain  بررسی ارتباط بین اضطراب قبل از عمل با درد بعد از عمل در بیماران تحت سیستوسکوپی 23
Assessment of psychometric properties of Drug Use Decisional Balance Scale (DUDBS) based on Transtheoretical model (TTM) in patients referred to addiction treatment centers in Zanjan city بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس تعادل تصمیم گیری مصرف مواد مخدر مبتنی بر الگوی فرانظری در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهر زنجان 24
Evaluation of essential oils constituents and antimicrobial activity of Prangos frulacea aerial parts native to the Zanjan province of Iran تعیین ترکیبات اسانس و اثر ضد میکروبی اسانس سرشاخه های هوایی گیاه دارویی جاشیر (Prangosferulacea)بومی استان زنجان 25
Effect of education based on Health Belief Model on birth self-efficacy and selection of delivery mode among women covered by urban health centers of Zanjan بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی برالگوی اعتقاد بهداشتی بر نگرش و انتخاب روش زایمان در زنان باردارتحت پوشش مرکز جامع سلامت شماره 9  شهر زنجان 26
Comparison of Raloxifene and Isradipine Administration in Improvement of Schizophrenic patients' cognitive deficits. بررسی اثرتجویز رالوکسیفن و ایزرادیپین در بهبود نقایص شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی 27
In vitro antimicrobial properties of Eryngium caerulem essential oil and its effects on microbial profile and inoculated Listeria monocytogenes in minced fish بررسی خواص ضد میکروبی اسانس ارینجیوم سرلیوم در شرایط آزمایشگاهی و اثرات آن بر روی ویژگی های میکروبی، حسی و لیستریا مونوسیتوژنز تلقیح شده در گوشت ماهی 28
Design and Fabrication of Electroconductive Nano Scaffold for Differentiation of Mesenchymal Stem Cells into Neural- like Cells طراحی و ساخت نانوساختار رسانای الکتریکی به منظور تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های شبه-عصبی 29
The first clinical trial of a combination of traditional medicine in primery hypertension. کارآزمائی بالینی (ترکیب عناب Zizyphus  jujube  (و (آویشن دنائی Thymus daenensis ) برپرفشاری خون اولیه  30
The effect of midwifery counseling based on gamble approach on depression, anxiety, posttraumatic stress disorder after traumatic childbirth in nulliparous women. تاثیرمشاوره مامایی مبتنی بر رویکردگمبل برافسردگی ، اضطراب واختلال استرس پس از ترومای زایمان تروماتیک درزنان نخست زا 31
The Effect of Insulin, Prolactin and Leptin as prosurvival factors for human spermatozoa on the generation of the reactive oxygen species (ROS) and apoptosis of human sperm in normal fertile men after cryopreservation بررسی تأثیر فاکتورهای زنده نگهدارنده اسپرم انسان از قبیل انسولین، پرولاکتین و لپتین بر روی میزان تولید گونه های اکسیژن واکنش گر و آپوپتوز اسپرم مردان بارور پس از انجماد 32
Evaluating the effect of melatonin treatment along latent and chronic phases of temporal lobe epilepsy against infertility effect of lithium-Pilocarpine induced status epilepticus on testes بررسی اثر تجویز ملاتونین در طی مراحل خاموش و مزمن صرع لوب تمپورال بر عوارض ناباروری ناشی از status epilepticusالقایی توسط لیتیوم-پیلوکارپین بر بیضه موشهای صحرایی 33
Study of regeneration, genetic transformation and “tissue culture based production” of antimalarial sesquiterpene lacton “Artemisinin” in Artemisia biennis مطالعه باززایی، انتقال ژن و تولید ماده موثره ضد مالاریای سزکویی ترپن لاکتون "آرتمیزنین" در اساس کشت بافت بر Artemisia biennis  34
Nursing, Operation Room, Anesthesia Technology and Midwifery Graduates Employment status of Zanjan Nursing and Midwifery school بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته های کارشناسی پرستاری، اتاق عمل، هوشبری ومامایی دانشکده پرستاری ومامایی زنجان  35
Survey of Emergency Department Performance Indicators and patients’ satisfaction in teaching hospitals affiliated to ZUMS بررسی شاخص های عملکرد اورژانس و رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به مراکز اورژانس بیمارستان های آموزشی درمانی حضرت ولیعصر(عج) و آیت الله موسوی زنجان در سال 95 36
The correlate between the family function and the quality of life in cancer patients in Valiasr Medical & Educational center of Zanjan -2016 بررسی ارتباط بین عملکرد خانواده و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان در مرکز آموزشی درمانی ولیعصر(عج) زنجان در سال 1396 37
 
دفعات مشاهده: 1555 بار   |   دفعات چاپ: 227 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
برای مشاهده کل مطالب بخش فصل بهار اینجا را کلیک کنید.