Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
بخش‌های اصلی
درباره ما::
فرآیند ترجمان دانش::
فرآیند نشست خبری::
نشست خبری::
آیین نامه تدوین خبر::
راهنمای تدوین رسانه الکترونیک::
راهنمای تدوین خلاصه سیاستی::
راهنمای تکمیل فرم ترجمان دانش::
فرم ترجمان دانش::
پیام پژوهش::
طرح های خاتمه یافته ::
تماس با ما::
اخبار::
::
پایگاه نتایج پژوهشهای سلامت کشور

AWT IMAGE
       News.research.ac.ir

پایگاه نتایج پژوهش  سلامت زنجان
 News.research.ac.ir/zums

..

AWT IMAGE

جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: فصل بهار ::
 | تاریخ ارسال: 1398/3/27 | 
عنوان لاتین عنوان فارسی ردیف
Evaluating and comparing the efficacy of treatment with chondroitin sulfate and hyaluronic acid in patients with knee osteoarthritis in Ayatollah Mousavi Hospital in Zanjan in 1397 ارزیابی و مقایسه اثر بخشی درمان با کندرویتین سولفات و هیالورونیک اسید تزریقی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان در سال 1397 1
Evaluating the influence of urine culture results on antibiotic choice in the ‎treatment of patients with urinary tract infection in 2017 in education & ‎treatment center of Mousavi, Zanjan.‎ بررسی تاثیر نتایج کشت ادرار بر انتخاب آنتی بیوتیک در درمان بیماران مبتلا به عفونت مجاری ادراری در سال 2017 در مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی زنجان 2
Comparison of the Effects of Sevelamer Carbonate and Sevelamer Hydrochloride on Cholesterol,Triglyceride and Uric acid Levels in Patients Undergoing Maintenance Hemodialysis مقایسه اثر سولامر کربنات و سولامر هیدروکلراید بر روی سطح کلسترول و تری گلیسرید و اسید اوریک خون در بیماران تحت همودیالیز نگهدارنده 3
Frequency and genetic polymorphism study of Acanthamoeba in malignant patients reffered to health and medical centers of Zanjan city بررسی فروانی و پلی مورفیسم ژنتیکی آکانتامبا در افراد مبتلا به بدخیمی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زنجان 4
Epidemiological survey of the patients referring to radiotherapy center in Zanjan Vali-asr Educational Hospital during 2016- 2018 بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی مرکز آموزشی و درمانی حضرت ولیعصر (عج) استان زنجان در سال های 97-95 5
comparing of nasal intermittent positive pressure ventilation and nasal continuous positive airway pressure in premature infant after tracheal extubation in zanjans ayatollah musavi hospital in 2018. بررسی مقایسه ایی اثرات NIPPVو NCPAP در نوزادان نارس تحت تهویه مکانیکی بعد از خارج کردن لوله تراشه در بیمارستان آیت الله موسوی (ره) زنجان در سال 97 6
Serum IGF1 level in preterm newborns with retinopathy of Prematurity سطح سرمی فاکتور رشد شبه انسولینی در نوزادان نارس با رتینوپاتی نارسی 7
Preparation of micelles from conjugated drug-copolymer for drug delivery of Methotrexate تهیه و بررسی مایسل های تهیه شده از کونژوگه های پلیمر - دارو برای دارورسانی داروی متوترکسات 8
Frequency of vanA, vanB& vanC genes in vancomycin-resistant Enterococcus isolated from clinical samples فراوانی ژن‌های vanA، vanB  و vanC در انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین جداشده از نمونه‌های بالینی 9
Effect of spiritual care on the pain, fatigue and death anxiety in the patients undergoing chemotherapy بررسی تأثیر مراقبت معنوی بر درد، خستگی و اضطراب مرگ در بیماران تحت شیمی درمانی 10
The effect of solution-focused counseling on violence rate and quality of life of pregnant women at risk of domestic violence تأثیر مشاوره راه حل محور برمیزان خشونت و کیفیت زندگی زنان باردار درمعرض خطرخشونت خانگی 11
Phenotypic and genotypic screening of resistance to aminoglycoside and quinolones in Acinetobacter baumannii isolated from Zanjan hospitalsm تعیین فراوانی و شناسایی مولکولی مقاومت به آمینوگلیکوزیدها و کینولون هادر ایزوله های اسینتوباکتر جداشده از بیمارستان های شهر زنجان 12
The study of protective effects of Citrullus colocynthis against toxic effects of glucose in PC-12 cell اثر حفاظتی هندوانه ابوجهل (citrullus colocynthis) در مقابل اثرات سمی گلوکز در رده سلول های PC-12 13
Study of the relationship between learning support systems with academic compatibility and academic performance of pharmaceutical students of Zanjan University of Medical Sciences بررسی رابطه سیستم های پشتیبانی از یادگیرنده با سازگاری دانشگاهی و عملکرد تحصیلی دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 14
The study of anti-diabetic effects hydro-alcoholic extract of Eryngium billardieri on streptozotocin-induced diabetic rats تعیین اثرات آنتی دیابتیک عصاره هیدروالکلی بوقناق ( Eryngium billardieri F.Delaroche ) در موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین 15
The effects of group counseling based problem- solving on perceived stress and quality of life in women with gestational diabetes mellitus تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد حل مساله بر استرس ادراک شده و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت بارداری 16
Preparation and in vitro Evaluation of Buprenorphine Nanoemulsion تهیه و ارزیابی برون تن نانوامولسیون بوپرونورفین 17
Knowledge and attitude of dental practitioners about medical emergencies and its management in dental office میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان در رابطه با اورژانس های پزشکی و مدیریت آن در مطب دندانپزشکی 18
Effect of T-piece versus direct tube on hemodynamic parameters and successful ex-tubation after weaning from mechanical ventilation in intubated patients بررسی مقایسهای تاثیر جداسازی به روشPicec- T با لوله مستقیم روی پارامترهای همودینامیک بیماران تحت تهویه مکانیکی و جداسازی موفق در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه 19
Compare health promoting lifestyle and quality of life of nurses with teachers in Zanjan in 2016 مقایسه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و کیفیت زندگی پرستاران با معلمان شهر زنجان در سال 1396 20
preparation and antimicrobial evaluation of nanoemulsion containing Thymus daenensis essential oil. تهیه و بررسی اثرات ضد میکروبی نانو امولسیون حاوی اسانس روغنی گیاه آویشن گونه Thymus daenensis 21
Determination of the relationship between vitamin D level and respiratory disease among premature neonates admitted to the neonatal intensive care unit of Ayatollah Mousavi Hospital in Zanjan in 2018 تعیین ارتباط سطح ویتامین د نوزادان نارس بستری شده در بخش ویژه نوزادان بیمارستان آیت الله موسوی زنجان با بیماریهای سیستم تنفسی نوزاد در سال1397 22
Frequency of resistance genes to aminoglycosides and Vancomycin in enterococci isolated from chicken meat فراوانی ژن های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها و ونکومایسین در انتروکوک های جدا شده از گوشت مرغ 23
Frequency of aminoglycoside resistance enzymes encoding genes in Staphylococcus aureus isolated from clinical samples فراوانی ژن های کد کننده آنزیم های مقاومت آمینوگلیکوزیدی در استافیلوکوکوس اورئوسهای جدا شده از نمونه های بالینی 24
Frequency of Listeria monosytogenes in raw milk samples collected from Zanjan Livestocks فراوانی لیستریا مونوسیتوژنز در نمونه های شیر خام جمع آوری شده از دامداری های شهر زنجان 25
Assessment of the effect of Atorvastatin with and without vitamin E on PPARγ gene expression and insulin resistant indices in type 2 diabetic patients with hyperlipidemia بررسی اثر داروی آتورواستاتین به تنهایی و توام با ویتامین E بر روی بیان ژن PPAR gamma و شاخص های مقاومت به انسولین در بیماران دیابت نوع دو دارای هایپرلیپیدمی 26
Survey status of triage and its relationship with satisfaction of patients, admitted to Emergency Department of Ayatollah Mousavi hospital in Zanjan 2017 بررسی وضعیت تریاژ و ارتباط آن با رضایت مندی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان آیت‌الله موسوی زنجان در سال ۱۳۹۶ 27
Assesment of prevalance of TST positive in HIV positive patients in zanjan city between 1392 till 1397 بررسی فراوانی TST مثبت در بیماران HIV مثبت شهر زنجان بین سال های 1392 تا 1397 28
The Evaluation of frequency of iron deficiency anemia in children with attention deficit hyperactivity disorder referred to psychiatric clinic of Shaheed Beheshti hospital in Zanjan in 2018 بررسی فراوانی کم خونی فقر آهن در کودکان مبتلا به بیش فعالی و عدم تمرکز مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان شهید بهشتی زنجان در سال 96 تا 97 29
Identification and cloning of plasposon insertion site in four mutatntss of Pseudomonas gingeri deficinet in swarming شناسایی و کلون سازی محل ورود پلاسپوزون در 4 موتانت سودوموناس جینجری با نقص در سوارمینگ 30
preparation and antimicrobial evaluation of nanoemulsion containing Foeniculum vulgare essential oil تهیه نانوامولسیون حامل اسانس گیاه رازیانه و بررسی اثرات ضدمیکرو بی ذرات حاصل 31
Comparative cytotoxicity and apoptosis evaluation of mineral trioxide aggregate (MTA) ، propolis-MTA and propolison stem cell from human primary teeth مقایسه ی اثر سایتوتوکسیک و آپوپتوز القایی (MTA)Mineral Trioxide Aggregate ، پروپولیس MTA و پروپولیس بر سلولهای بنیادی استخراج شده از پالپ دندان شیری 32
Evaluation of inhibitory effect of current hospital disinfectants against E.coli isolated from clinical samples بررسی کارایی فراورده های ضد عفونی کننده ی رایج بیمارستانی علیه اشرشیاکلی های ایزوله شده از نمونه های کلینیکی 33
Determination of the efficacy of cefuroxime-Axetil versus amoxicillin/clavulanate in the treatment of acute bacterial sinusitis بررسی تأثیر سفوروکسیم-آگزتیل در مقایسه با آموکسی سیلین/کلاولنیک در درمان سینوزیت حاد باکتریال 34
Preparation of MTX conjugated mPEG-PCL for controlled drug delivery: in vitro characterization تهیه و بررسی ویژگی های نانو ذرات پلیمری حاوی متوتروکسات در محیط برون تن به منظور دارورسانی کنترل شده 35
Preparation of Carbamazepine loaded NLCs for controlled drug delivery: in vitro characterization تهیه و بررسی ویژگی های نانو ساختارهای لیپیدی حاوی کاربامازپین در محیط برون تن و درون تن به منظور دارورسانی کنترل شده 36
The effect of spirituality counseling on quality of life and the patterns of coping with first pregnancy تاثیر مشاوره معنویت محور بر کیفیت زندگی و الگوهای مقابله زنان نخست باردار 37
The effect of oral intake of zinc along with urinary tract infection therapy in chihdren admitted to ayatollah mousavi hospital in zanjan in1397 بررسی اثر مصرف خوراکی روی همراه با درمان عفونت ادراری کودکان بستری در بیمارستان آیت الله موسوی شهر زنجان در سال 1397 38
Neuropharmacokinetic evaluation of Indinavir-loaded lipid-based nanoparticles ارزیابی نوروفارماکوکینتیک نانوذرات لیپیدی حامل ایندیناویر 39
Comparative Study of Selenium and Placebo on Cognitive Function in Epileptic Patients بررسی اثربخشی مکمل سلنیوم بر عملکرد شناختی بیماران مصروع 40
 
 
دفعات مشاهده: 1589 بار   |   دفعات چاپ: 207 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
برای مشاهده کل مطالب بخش فصل بهار اینجا را کلیک کنید.