Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معاون آموزشی::
اداره آموزش::
معرفی رشته داروسازی::
گروههای آموزشی::
امور هیات علمی::
آموزش داروسازی عمومی::
تحصیلات تکمیلی::
امور دانش آموختگان::
اساتید همکار::
عملکرد آموزشی::
برنامه شورای آموزشی::
واحد مشاوره دانشجویی::
دفتر توسعه آموزش (EDO)::
::
جستجو در این بخش

جستجوی پیشرفته
..
لینکهای مفید

سیستم آموزش سما

..
:: معرفی رشته داروسازی ::

 

AWT IMAGE

 

     

نام و تعریف رشته

رشته دکترای حرفه ای داروسازی (Doctor of Pharmacy (Pharm. D شاخه ای از علوم پزشکی است که به منظور رفع نیاز های خدمات داروئی جامعه در سازمان های مرتبط با دارو تاسیس شده است.

شرایط و نحوه پذیرش دانشجو

پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری و به صورت متمرکز خواهد بود

شرایط مورد نیاز برای راه اندازی رشته

طبق ظوابط شورای نظارت , ارزشیابی و گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد.

نقش دانش آموختگان در برنامه آموزشی 

نقش های دانش آموختگان این رشته عبارتند از :

۱) خدماتی

۲) مدیریتی

۳) مشاوره ای و آموزشی

۴) پژوهشی

وظایف حرفه ای دانش آموختگان

  • درنقش خدماتی می توانند:

۱) داروخانه شهری به عنوان مسئول که بر حسن اجرای امور نسخه پیچی و راهنمائی متقاضیان خدمات داروئی نظارت دارد، ارائه خدمات نماید.

۲) داروخانه بیمارستانی به عنوان مسئول فنی که بر حسن اجرای امور نسخه پیچی و تامین داروهای بخش های مختلف بیمارستان و راهنمائی متقاضیان خدمات داروئی نظارت دارد، ارائه خدمت نمایند.

  • در نقش مشاوره ای و آموزشی می توانند:

۱) در داروخانه اعم از شهری و بیمارستانی در انتخاب و مصرف صحیح داروها به بیماران و پزشکان کمک نمایند

۲) با ارائه اطلاعات صحیح به پزشک و بیمار باعث کاهش عوارض سمی و جانبی داروها گردد.

  • درنقش مدیریتی می توانند:

۱) در سازمانها و موسسات داروئی به عنوان مدیر فعالیت نماید.

۲) در کلیه امور مربوط به دارو اعم از ارتباط با کارخانه های داروسازی یا دیگر مراکز تولید دارو ، و شبکه های بهداشتی در سطح اجرائی و نظارتی ارائه خدمات نمایند.

۳) در کارخانه های داروسازی بر ساخت و کنترل داروها به عنوان مسئول فنی نظارت نمایند.

  • در نقش پژوهشی می توانند:

۱) با توجه به اهداف رشته، با مطالعه پیرامونی در خصوص الگوی مصرف دارو و نوع بیماری ها منطقه فعالیت به افزایش سطح آگاهی پزشکان در آن منطقه مشخص کمک نماید.

۲) در بخش های پژوهشی شامل مراکز تحقیقاتی و همچنین تحقیق و توسعه کارخانه های داروسازی ارائه خدمات نماید.

طول دوره تحصیل

حداقل طول دوره دکتری داروسازی ۵/۵ سال می باشد.

  • مرحله اول : دروس عمومی و اختصاصی علوم پایه 
  • مرحله دوم : دروس اختصاصی داروسازی ، کارآموزی کاراموزی در عرصه ، پایان نامه

در پایان مرحله اول، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی درامتحان جامع شرط ورود به دوره های بعدی می باشد

تعداد کل واحدهای درسی : ۲۱۵ واحد

واحدهای عمومی : ۲۲ واحد

واحد علوم پایه : ۵۸ واحد

واحدهای اختصاصی : ۱۲۹ واحد که شامل واحدهای کارآموزی،کاراموزی در عرصه و پایان نامه ( ۲۶ واحد) می شود.

کار آموزی مقدماتی هر واحد ۵۱ ساعت   

داروخانه شهری ۲ واحد معادل ۱۰۲ ساعت

کار آموزی مقدماتی هر واحد ۵۱ ساعت داروخانه بیمارستانی ۲ واحد معادل ۱۰۲ ساعت

داروخانه صنعت ۲ واحد معادل ۱۰۲ ساعت

کارآموزی در عرصه هر واحد۵۱ ساعت

داروخانه شهری ۶ واحد معادل ۳۰۶ساعت

بیمارستان یا صنعت ۶ واحد معادل ۳۰۶ ساعت

 طول دوره پایان نامه ۱-۲ سال می باشد

پایان نامه ۱ ۲ واحد

پایان نامه ۲ ۲ واحد

پایان نامه ۳ ۴ واحد

::