[صفحه اصلی ]    
:: صفحه اصلی سایت دانشگاه ::
بخش‌های اصلی
مدیریت::
معاونت اجرایی::
معاونت فنی و عملیات::
اخبار::
تماس با ما::
::
نظرسنجی
در صورت استفاده از خدمات اورژانس 115 استان زنجان میزان رضایت شما در چه حد می باشد؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
   
..
:: معرفی ::
 | تاریخ ارسال: 1401/11/24 | 
مرکز هدایت عملیات بحران(EOC)
واحدی است بمنظور بهینه نمودن و متمرکزسازی سیستم های اطلاع رسانی و عملیاتی در مواقع بحران که مهمترین مرجع تصمیم گیری و هدایت راهبردی در شرایط بحرانی در سطح منطقه و دانشگاه مربوطه می باشد.این واحد تحت نظر اورژآنس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه و به صورت ۲۴ ساعته با امکانات ارتباطی کامل فعالیت می نماید.
مرکز هدایت عملیات بحران محلی برای گردهمایی و نگهداری منابعی است که برای پاسخ به فوریت ها و بحران ها لازم و ضروری است. مکانی است که مسئولین در زمان وقوع بحران برای هدایت و هماهنگی مدیریت عملیات و توزیع منابع در آن حضور می یابند. همچنین مرکزی برای مدیریت و پاسخ دهی به فعالیت ها استمرکز هدایت عملیات بحران موارد مورد نیاز برای بحران را برنامه ریزی و از آن پشتیبانی و از مرکز فرماندهی بحران که مرتبط با آن است حمایت می کند. مرکز هدایت عملیات بحران قلب و مغز مدیریت بحران و یکی از ارکان مهم آن است و در واقع مسئول تصمیمات استراتژیک بحران می باشد.


اهداف پروژه ایجاد مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه
هدف کلی :
ساماندهی و هماهنگی درون بخشی و بین بخشی جهت مقابله با بلایا و نیز مشاهده روزانه عملکرد واحدهای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی می باشد
.

اهداف اختصاصی :

کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث

ارتقاء کیفی سیستم نظارتی برعملکرد اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی

افزایش میزان مشارکت و تعامل بین بخشی بخصوص در زمان بروز حوادث و بلایا

ایجاد هماهنگی جهت اعزام تیمهای اضطراری در زمان ضرورت

ایجاد بانک جامع اطلاعات آماری از حوادث و سوانح

تهیه و تدوین سناریوی مانورهای مختلف

اجرای مانور

برقراری سیستم هشدار سریع

ایجاد سیستم ارتباطی مناسب بین رده های فرماندهی ، تیمهای عملیاتی و سایر واحدها

استفاده کاربردی و مناسب از اطلاعات موجود در مرکز

فراهم نمودن بستری مناسب برای ایجاد مرکزهای عملیات بحران
::
برای مشاهده کل مطالب بخش معرفی اینجا را کلیک کنید.
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی Emergency Operation Center

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی