Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
برگشت به دانشگاه علوم پزشکی زنجان
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی::
کنگره ها و کنفرانس ها::
برنامه های راهبردی::
برنامه عملیاتی::
کارگاههای آموزشی::
آیین نامه و دستور العمل ها::
راهنماها::
تفاهم نامه ها::
اولویتهای تحقیقاتی::
فرم ها ::
شورای پژوهشی::
شورای عالی مراکز تحقیقاتی::
پژوهشگران برتر::
ارزشیابی تحقیقات::
فرایندها::
آزمایشگاه جامع تحقیقات::
فراخوان طرحهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
فعالیت سایت مديريت پژوهشي راچگونه ارزیابی میکنید؟
بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
   
..
:: برنامه کارگاههای کمیته تحقیقات ::

کارگاههای کمیته تحقیقات دانشجویی

 

 کارگاه آموزشی EBM

  عنوان کارگاه

ٍEBM   

  تاریخ برگزاری

 20/12/89 

  محل برگزاری

 کمیته تحقیقات-دانشکده پزشکی

  نام اساتید

 دکتر احمدرضا مبین

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده

  گروه هدف

  دانشجویان  پزشکی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات و استعدادهای درخشان ، تلفن 4251031

  کارشناس مسئول ثبت نام

  نسرین جهانگیری

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

 کارگاه آموزشی Power Point

  عنوان کارگاه

Power Point  

  تاریخ برگزاری

 10/12/89 

  محل برگزاری

سایت دانشکده پزشکی

  نام اساتید

 محمد چوکامی

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده

  گروه هدف

دانشجویان دندانپزشکی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات و استعدادهای درخشان ، تلفن 4251031

  کارشناس مسئول ثبت نام

  نسرین جهانگیری

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

کارگاه آموزشی Word

  عنوان کارگاه

   Word

  تاریخ برگزاری

 3/12/89 

  محل برگزاری

 سایت دانشکده پزشکی

  نام اساتید

 محمود چوکامی

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده

  گروه هدف

  دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دندانپزشکی مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات و استعدادهای درخشان ، تلفن 4251031

  کارشناس مسئول ثبت نام

  نسرین جهانگیری

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

کارگاه آموزشی PCR and Gel Electrophoresis

  عنوان کارگاه

PCR and Gel Electrophoresis

  تاریخ برگزاری

 30/11/89  , 1/12/89

  محل برگزاری

 آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده داروسازی

  نام اساتید

 سیامک جوانی و دکتر رمضانی  

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده

  گروه هدف

دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده های داروسازی و پزشکی مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات و استعدادهای درخشان ، تلفن 4251031

  کارشناس مسئول ثبت نام

  نسرین جهانگیری

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

کارگاه  آموزشی مقاله نویسی

  عنوان کارگاه

مقاله نویسی

  تاریخ برگزاری

 21/11/89 

  محل برگزاری

 مرکز همایشهای بین المللی روزبه

  نام اساتید

 دکتر مهدیه انوش

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده

  گروه هدف

  دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات و استعدادهای درخشان ، تلفن 4251031

  کارشناس مسئول ثبت نام

  نسرین جهانگیری

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

کارگاه  آموزشی پروپوزال نویسی 

  عنوان کارگاه

پروپوزال نویسی

  تاریخ برگزاری

 3/10/89 

  محل برگزاری

 سایت  دانشکده داروسازی

  نام اساتید

 دکتر رمضانی

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده

  گروه هدف

  دانشجویان داروسازی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات و استعدادهای درخشان ، تلفن 4251031

  کارشناس مسئول ثبت نام

  نسرین جهانگیری

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

کارگاه  آموزشی Search  در منابع الکترونیک

  عنوان کارگاه

search  در منابع الکترونیک

  تاریخ برگزاری

  19/9/89 

  محل برگزاری

 سایت  دانشکده داروسازی

  نام اساتید

 دکتر مبین

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده

  گروه هدف

  دانشجویان داروسازی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات و استعدادهای درخشان ، تلفن 4251031

  کارشناس مسئول ثبت نام

  نسرین جهانگیری

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

کارگاه  آموزشی طراحی پوستر

  عنوان کارگاه

طراحی پوستر

  تاریخ برگزاری

  5/9/89 

  محل برگزاری

 سایت  دانشکده داروسازی

  نام اساتید

 دکتر مبین

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده

  گروه هدف

  دانشجویان داروسازی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات و استعدادهای درخشان ، تلفن 4251031

  کارشناس مسئول ثبت نام

  نسرین جهانگیری

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

کارگاه آموزشی اینترنت

  عنوان کارگاه

 اینترنت

  تاریخ برگزاری

  1/9/89 

  محل برگزاری

 کمیته تحقیقات دانشجویی

  نام اساتید

 پویان پیروی چشناسر

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده

  گروه هدف

  دانشجویان داروسازی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات و استعدادهای درخشان ، تلفن 4251031

  کارشناس مسئول ثبت نام

  نسرین جهانگیری

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

  

کارگاه  آموزشی word

  عنوان کارگاه

 word

  تاریخ برگزاری

  20/8/89 

  محل برگزاری

 سایت  دانشکده داروسازی

  نام اساتید

 مرتضی احدپور

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده

  گروه هدف

  دانشجویان داروسازی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات و استعدادهای درخشان ، تلفن 4251031

  کارشناس مسئول ثبت نام

  نسرین جهانگیری

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

کارگاه آموزشی  Power Point

  عنوان کارگاه

 Power Point

  تاریخ برگزاری

  20/8/89 

  محل برگزاری

 سایت  دانشکده داروسازی

  نام اساتید

 رضا خدادادی

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده

  گروه هدف

  دانشجویان داروسازی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات و استعدادهای درخشان ، تلفن 4251031

  کارشناس مسئول ثبت نام

  نسرین جهانگیری

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

 

کارگاه  آموزشی جست و جو در منابع پزشکی  

  عنوان کارگاه

 جست و جو در منابع پزشکی  

  تاریخ برگزاری

  12/8/89 

  محل برگزاری

 سایت کتابخانه دانشکده پزشکی

  نام اساتید

 سیده پریسا هاشمی زاده

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده

  گروه هدف

  دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی پزشکی و دندانپزشکی   مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات و استعدادهای درخشان ، تلفن 4251031

  کارشناس مسئول ثبت نام

  نسرین جهانگیری

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

 

کارگاه آموزشی  PCR & Gel Electrophoresis  

  عنوان کارگاه

 PCR & Gel Electrophoresis

  تاریخ برگزاری

  22/7/89  الی 23/7/89

  محل برگزاری

  آزمایشگاه بیو تکنولوژی دانشکده داروسازی 

  نام اساتید

 دکتر علی رمضانی ، دکتر سیامک جوانی

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده

  گروه هدف

  دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی داروسازی و دانشجویان کارشناسی ارشد بیو تکنولوژی   مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات و استعدادهای درخشان ، تلفن 4251031

  کارشناس مسئول ثبت نام

  نسرین جهانگیری

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

 

 کارگاه آموزشی Power Point

  عنوان کارگاه

 Power Point

  تاریخ برگزاری

  8/3/89

  محل برگزاری

  سایت دانشکده پیراپزشکی

  نام اساتید

  مهندس با حقیقت

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده

  گروه هدف

  دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی ودفتر استعدادهای درخشان دانشکده پیرا پزشکی مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات و استعدادهای درخشان ، تلفن 4251031

  کارشناس مسئول ثبت نام

  نسرین جهانگیری

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

 

 

  کارگاه آموزشی نصب برنامه های کامپیوتری

  عنوان کارگاه

 نصب برنامه های کامپیوتری 

  تاریخ برگزاری

  6/3/89

  محل برگزاری

  سایت دانشکده پیراپزشکی

  نام اساتید

  مهندس با حقیقت

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده

  گروه هدف

  دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی ودفتر استعدادهای درخشان دانشکده پیرا پزشکی مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات و استعدادهای درخشان ، تلفن 4251031

  کارشناس مسئول ثبت نام

  نسرین جهانگیری

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

 

  کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی

  عنوان کارگاه

 روش تحقیق مقدماتی

  تاریخ برگزاری

  16/2/89 و23/2/89

  محل برگزاری

  دانشکده پرستاری

  نام اساتید

  دکتر پیامی – دکتر رمضانی

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

 مشاهده

  گروه هدف

  دانشجویان پرستاری ومامایی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی ودفتر استعدادهای درخشان مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات و استعدادهای درخشان ، تلفن 4251031

  کارشناس مسئول ثبت نام

  نسرین جهانگیری

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

 

  کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی

  عنوان کارگاه

 روش تحقیق مقدماتی

  تاریخ برگزاری

  8/2/89 و 9/2/89

  محل برگزاری

  سالن PHC

  نام اساتید

  دکتر نوریان - دکتر مظلوم زاده - دکتر موسوی نسب – دکتر بیگلری – مهندس وکیلی

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

 مشاهده

  گروه هدف

  دانشجویان پزشکی وداروسازی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی ودفتر استعدادهای درخشان مشاهده 

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات و استعدادهای درخشان ، تلفن 4251031

  کارشناس مسئول ثبت نام

  نسرین جهانگیری

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

 

  کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی

  عنوان کارگاه

 روش تحقیق مقدماتی

  تاریخ برگزاری

   1/2/89 و 2/2/89

  محل برگزاری

  سالن اجتماعات رازی دانشکده پیراپزشکی

  نام اساتید

  دکترفاطمه جعفری - مهندس وکیلی

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

 مشاهده 

  گروه هدف

  دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی ودفتر استعدادهای درخشان دانشکده پیرا پزشکی مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات و استعدادهای درخشان ، تلفن 4251031

  کارشناس مسئول ثبت نام

  نسرین جهانگیری

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

دفعات مشاهده: 9205 بار   |   دفعات چاپ: 1032 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 152 بار   |   0 نظر
::
:: برنامه و فرم ثبت نام ::

 

  ..................

                                                                                                                                   

   

کارگاه آموزش Endnote      

  عنوان کارگاه

 Endnote

  تاریخ برگزاری

  11/12/89 

  محل برگزاری

  دانشکده پزشکی

  نام اساتید

  دکتر احمد رضا مبین  

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده 

  گروه هدف

 دانشجویان کارشناسی ارشد مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  معاونت پژوهشی ، تلفن 4156334

  کارشناس مسئول ثبت نام

  سوسن فیضی

  امتیاز بازآموزی

 

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

 

  مهلت ثبت نام

  1/12/89

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

  مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه

....

 

کارگاه    روش تحقیق پیشرفته

  عنوان کارگاه

 روش تحقیق پیشرفته

  تاریخ برگزاری

 3/12/89

  محل برگزاری

 مرکز همایشهای بین المللی روزبه

  نام اساتید

  گزوه مدرسین روش تحقیق

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده 

  گروه هدف

  کارشناسان مشاهده  

  شرایط افراد شرکت کننده

  ارائه پروپوزال

  آدرس و شماره تلفن تماس

  معاونت پژوهشی ، تلفن 4156334

  کارشناس مسئول ثبت نام

  سوسن فیضی

  امتیاز بازآموزی

 

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

 

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

  مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه

کارگاه    Endnote   

  عنوان کارگاه

 Endnote

  تاریخ برگزاری

  20/11/89

  محل برگزاری

 سایت دانشکده پزشکی 

  نام اساتید

  دکتر احمدرضا مبین

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده 

  گروه هدف

 اعضای هیئت علمی و کارشناسان مشاهده لیست

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  معاونت پژوهشی ، تلفن 4156334

  کارشناس مسئول ثبت نام

  سوسن فیضی

  امتیاز بازآموزی

 

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

 

  مهلت ثبت نام

  7/11/89

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

  مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه

 

کارگاه روش تحقیق پیشرفته

  عنوان کارگاه

 روش تحقیق پیشرفته

  تاریخ برگزاری

  26/10/89  

  محل برگزاری

  مرکز همایشهای بین المللی روزبه

  نام اساتید

  گروه مدرسین روش تحقیق دانشگاه

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده 

  گروه هدف

 کارشناسان مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

  ارائه پروپوزال تحقیقاتی  

  آدرس و شماره تلفن تماس

  معاونت پژوهشی ، تلفن 4156334

  کارشناس مسئول ثبت نام

  سوسن فیضی

  امتیاز بازآموزی

 

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

 

  مهلت ثبت نام

 19/9/89

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

  مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه

کارگاه جستجو در بانکهای اطلاعاتی   

  عنوان کارگاه

 جستجو در بانکهای اطلاعاتی

  تاریخ برگزاری

 89/10/23  

  محل برگزاری

 سایت دانشکده پزشکی 

  نام اساتید

  آقای محمد حسین پورمعماری

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده

  گروه هدف

 کارشناسان مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  معاونت پژوهشی ، تلفن 4156334

  کارشناس مسئول ثبت نام

  سوسن فیضی

  امتیاز بازآموزی

 

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

 

  مهلت ثبت نام

 13/10/89

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

  مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه

 

کارگاه روش تحقیق پیشرفته 

  عنوان کارگاه

 روش تحقیق پیشرفته

  تاریخ برگزاری

  14/10/89   تغایت   15/10/89

  محل برگزاری

  مرکز همایشهای بین المللی روزبه

  نام اساتید

  گروه مدرسین روش تحقیق دانشگاه

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده 

  گروه هدف

 کارشناسان مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

  ارائه پروپوزال تحقیقاتی  

  آدرس و شماره تلفن تماس

  معاونت پژوهشی ، تلفن 4156334

  کارشناس مسئول ثبت نام

  سوسن فیضی

  امتیاز بازآموزی

 

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

 

  مهلت ثبت نام

 19/9/89

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

  مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه

کارگاه کارآزمائی بالینی    

  عنوان کارگاه

 کارآزمائی بالینی

  تاریخ برگزاری

 89/9/17  لغایت 18/9/89

  محل برگزاری

  مرکز همایشهای بین المللی روزبه

  نام اساتید

  دکتر مسعود سلیمانی، دکتر خلیلی، دکتر افشین استوار

(از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده 

  گروه هدف

 اعضای هیئت علمی دانشگاه مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  معاونت پژوهشی ، تلفن 4156334

  کارشناس مسئول ثبت نام

  سوسن فیضی

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 1/9/89

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

  مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه

 

  کارگاه جستجو در منابع پزشکی   

  عنوان کارگاه

  جستجو در منابع پزشکی

  تاریخ برگزاری

  20/8/89

  محل برگزاری

  مرکز همایشهای بین المللی روزبه

  نام اساتید

  دکتر احمدرضا مبین

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده 

  گروه هدف

 اعضای هیئت علمی و رزیدنتهای دانشگاه مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  معاونت پژوهشی ، تلفن 4156334

  کارشناس مسئول ثبت نام

  سوسن فیضی

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

  10/8/89

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

  مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه

 

کارگاه اصول ارائه مقاله در مجامع علمی ( پوستر )      

  عنوان کارگاه

  اصول ارائه مقاله در مجامع علمی بصورت پوستر

  تاریخ برگزاری

  29/7/89

  محل برگزاری

  مرکز همایشهای بین المللی روزبه

  نام اساتید

  دکتر احمدرضا مبین

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده

  گروه هدف

 اعضای هیئت علمی دانشگاه   مشاهده لیست

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  معاونت پژوهشی ، تلفن 4156334

  کارشناس مسئول ثبت نام

  سوسن فیضی

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

  22/7/89

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

  مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه

کارگاه روش تحقیق مقدماتی

  عنوان کارگاه

  روش تحقیق مقدماتی

  تاریخ برگزاری

 28/7/89 لغایت 29/7/89

  محل برگزاری

  مرکز همایشهای بین المللی روزبه

  نام اساتید

  گروه مدرسین روش تحقیق دانشگاه

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده 

  گروه هدف

 دانشجویان رشته پزشکی وکارشناسی ارشد مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  معاونت پژوهشی ، تلفن 4156334

  کارشناس مسئول ثبت نام

  سوسن فیضی

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

 

 کارگاه مطالعات کیفی   

  عنوان کارگاه

  روش تحقیق مقدماتی

  تاریخ برگزاری

  15/7/89

  محل برگزاری

  مرکز همایشهای بین المللی روزبه

  نام اساتید

  دکتر میترا پیامی و دکتر فرهاد رمضانی بدر

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده 

  گروه هدف

 اعضای هیئت علمی دانشگاه   مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  معاونت پژوهشی ، تلفن 4156334

  کارشناس مسئول ثبت نام

  سوسن فیضی

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

  8/7/89

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

  مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه

 

 کارگاه بانکهای اطلاعاتی  Ovid  و  Ebesco      

  عنوان کارگاه

  بانکهای اطلاعاتی  Ovid  و  Ebesco     

  تاریخ برگزاری

  8/7/89  از ساعت 9 الی 13

  محل برگزاری

  مرکز همایشهای بین المللی روزبه

  نام اساتید

  نماینده شرکت نسیم ایمان

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده 

  گروه هدف

اعضای هیئت علمی، کارشناسان مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  معاونت پژوهشی ، تلفن 4156334

  کارشناس مسئول ثبت نام

  سوسن فیضی

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

 

 کارگاه خلاقیت و نوآوری       

  عنوان کارگاه

  خلاقیت و نوآوری

  تاریخ برگزاری

  7/7/89 لغایت 8/7/89

  محل برگزاری

  مرکز همایشهای بین المللی روزبه

  نام اساتید

  دکتر علیرضا زمانی و دکتر شهرزاد نوبان

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

   مشاهده

  گروه هدف

 اعضای هیئت علمی مشاهده

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  معاونت پژوهشی ، تلفن 4156334

  کارشناس مسئول ثبت نام

  سوسن فیضی

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

  1/7/89

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

  مصوبه شورای پژوهشی مورخ 30/5/89

 

 کارگاه روش تحقیق مقدماتی

  عنوان کارگاه

  روش تحقیق مقدماتی

  تاریخ برگزاری

  29/6/89  لغایت 30/6/89

  محل برگزاری

 مرکز همایشهای بین المللی روزبه 

  نام اساتید

  تیم مدرسین کارگاههای روش تحقیق

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده 

  گروه هدف

  دستیاران      مشاهده 

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  معاونت پژوهشی ، تلفن 4156334

  کارشناس مسئول ثبت نام

 

  امتیاز بازآموزی

 

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

 

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

 

کارگاه  جست و جو در منابع پزشکی و بانکهای اطلاعاتی

  عنوان کارگاه

  جست و جو در منابع پزشکی و بانکهای اطلاعاتی

  تاریخ برگزاری

  17/6/89  لغایت 18/6/89

  محل برگزاری

 سایت دانشکده پزشکی

  نام اساتید

  دکتر علیرضا بیگلری - آقای محمد حسین پورمعماری

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

 مشاهده

  گروه هدف

  دستیاران      مشاهده 

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  معاونت پژوهشی ، تلفن 4156334

  کارشناس مسئول ثبت نام

 

  امتیاز بازآموزی

 

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

 

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

 

 کارگاه  آشنائی با نرم افزار Spss

  عنوان کارگاه

   آشنائی با نرم افزار Spss

  تاریخ برگزاری

  15/6/89  لغایت 16/6/89

  محل برگزاری

 سایت دانشکده پزشکی

  نام اساتید

  دکتر سید نورالدین موسوی نسب

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

   مشاهده

  گروه هدف

  دستیاران      مشاهده 

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  معاونت پژوهشی ، تلفن 4156334

  کارشناس مسئول ثبت نام

 

  امتیاز بازآموزی

 

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

 

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

کارگاه  آشنائی با نرم افزار word و  Power point

  عنوان کارگاه

  آشنائی با نرم افزار word و  Power point

  تاریخ برگزاری

  13/6/89  لغایت 14/6/89

  محل برگزاری

 سایت دانشکده پزشکی

  نام اساتید

  محمدحسین پورمعماری

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

   مشاهده

  گروه هدف

  دستیاران      مشاهده 

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  معاونت پژوهشی ، تلفن 4156334

  کارشناس مسئول ثبت نام

 

  امتیاز بازآموزی

 

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

 

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

 

 کارگاه روش تحقیق مقدماتی

  عنوان کارگاه

  روش تحقیق مقدماتی

  تاریخ برگزاری

  30/4/89

  محل برگزاری

  ابهر

  نام اساتید

  تیم مدرسین کارگاههای روش تحقیق

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده

  گروه هدف

  کارشناسان شهرستان ابهر مشاهده 

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  معاونت پژوهشی ، تلفن 4156334

  کارشناس مسئول ثبت نام

 

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

 

  کارگاه روش تحقیق مقدماتی

  عنوان کارگاه

  روش تحقیق مقدماتی

  تاریخ برگزاری

  23/4/89

  محل برگزاری

  خدابنده

  نام اساتید

  تیم مدرسین کارگاههای روش تحقیق

  برنامه کارگاه و سرفصلهای آموزشی

  مشاهده

  گروه هدف

  کارشناسان شهرستان خدابنده مشاهده 

  شرایط افراد شرکت کننده

 

  آدرس و شماره تلفن تماس

  معاونت پژوهشی ، تلفن 4156334

  کارشناس مسئول ثبت نام

 

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد

  مهلت ثبت نام

 

  هزینه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

                           

دفعات مشاهده: 11682 بار   |   دفعات چاپ: 981 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 216 بار   |   0 نظر
::