Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی ::
معرفی معاون::
دورنمای معاونت توسعه مدیریت و منابع::
مدیریت منابع انسانی::
منشور اخلاقی دانشگاه::
مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد::
برنامه استراتژیک معاونت::
فن آوری اطلاعات::
مدیریت امور مالی::
مدیریت منابع فیزیکی و امور عمرانی::
مدیریت خدمات پشتیبانی::
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری::
اخبار و رویدادها::
بانک قوانین و مقررات ::
چارت سازمانی::
سایت جدید(در دست ساخت)::
تماس با ما::
قالب جدید::
دعوت به همکاری::
::
لینکهای مفید
..
نظرسنجی
محتوای سایت را چگونه ارزیابی می کنید ؟
ضعیف
متوسط
خوب
   
..
دریافت فایل

نقشه جامع علمی کشور

نقشه سلامت جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

..
:: اطلاعیه شماره ۱ ویژه نفرات ذخیره آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۸/۰۸/۳۰ ::
 | تاریخ ارسال: 1399/7/24 | 
<div style="text-align: center;"><strong><span style="font-family:IranNastaliq,serif;"><span style="font-size:۱۳.۰pt;"><span style="color:#۳۳۳۳ff;">فرآیند بررسی&nbsp; مدارک ،&nbsp;&nbsp; ویژه&nbsp;&nbsp;&nbsp; نفرات ذخیره آزمون استخدام پیمانی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به منظور انجام مراحل استخدام پیمانی&nbsp;</span></span></span></strong><span style="color:#۳۳۳۳ff;"><span style="font-family:IranNastaliq,serif;"><span style="font-size:۱۳.۰pt;"><strong> به تعداد ۴۳ نفر در رشته های شغلی&nbsp; مورد نیاز&nbsp; </strong></span></span></span></div>
<br />
<span dir="LTR"><span style="font-family:IranNastaliq,serif;"><span style="font-size:۱۳.۰pt;"></span></span></span>

<div style="text-align: justify;">&nbsp;<strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">به آگاهی می رساند: به استناد مجوز شماره</span></span></strong> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">۳۴۶۰/۲۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱</span></span></strong><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">معاونت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی وزارت متبوع و بخشنامه شماره ۴۲۳۹/۲۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد ۴۳ ردیف سهمیه استخدامی پیمانی به این دانشگاه اختصاص یافته است. در راستای اجرای موارد ذکر شده در مکاتبات فوق، صرفا شرکت کنندگان آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به ترتیب نمرات فضلی و با رعایت سهمیه های قانونی مشمول این فرآیند می باشند. </span></span></strong><br />
<strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">لذا اسامی لیست پیوست شماره یک درصورت تمایل می توانند جهت انجام فرآیند بررسی مدارک، صرفاً در زمان اعلام شده به آدرس:&nbsp; زنجان </span></span></strong><strong><span style="font-family:Sakkal Majalla;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">بلوار پروفسور ثبوتی &ndash;</span></span></strong><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> بالاتر از مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی </span></span></strong><strong><span style="font-family:Sakkal Majalla;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&ndash;</span></span></strong><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> پردیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان </span></span></strong><strong><span style="font-family:Sakkal Majalla;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&ndash;</span></span></strong><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> سالن ورزشی شهید نوری مراجعه نمایند. </span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong></div>
&nbsp;<strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">تذکرات مهم:</span></span></strong>

<ol>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">اسامی لیست پیوست شماره یک مطابق با رشته شغل های مورد نیاز ، به ترتیب نمره مکتسبه، رعایت سهمیه های قانونی ایثارگران پس از تایید اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی&nbsp; به تعداد یک برابر ظرفیت اعلام&nbsp; شده است.&nbsp; </span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&nbsp;ایثارگران سهمیه (۲۵ درصد و ۵ درصد)&nbsp; می بایست&nbsp; نسبت به ارایه&nbsp; گواهی معتبر ایثارگری مورد تائید مراجع ذی صلاح اقدام نمایند . </span></span></strong><span style="font-family:B Homa;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">بدیهی است&nbsp; در صورت&nbsp; عدم&nbsp; ارایه&nbsp; مستند ات مورد تایید ، از سایر مر احل استخدامی حذف و اولویت ایشان لغو و بلااثر می گردد.</span></span><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&nbsp;لازم است داوطلبین گرامی شخصاً و فقط در زمان تعیین شده </span></span></strong><span style="font-family:B Homa;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">(با داشتن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی)</span></span><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> جهت تحویل مدارک مراجعه نمایند. بدیهی است </span></span></strong><span style="font-family:B Homa;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">عدم مراجعه حضوری در زمان مقرر به منزله انصراف</span></span><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> تلقی گردیده و </span></span></strong><span style="font-family:B Homa;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">اولویت متقاضی کان لم یکن محسوب</span></span><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> و&nbsp; سایر متقاضیان واجد شرایط </span></span></strong><span style="font-family:B Homa;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">جایگزین می گردند.</span></span> <strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&nbsp;در رشته های شغلی </span></span></strong><span style="font-family:B Homa;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">دانشگاه</span></span><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> اولویت محل جغرافیای خدمت (بر اساس محل های مورد نیاز جدید دانشگاه </span></span></strong><strong><span style="font-family:Sakkal Majalla;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&ndash;</span></span></strong><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> جدول شماره ۲)، توسط داوطلب انتخاب می گردد و متعاقبا&nbsp; دانشگاه&nbsp; بر اساس&nbsp; </span></span></strong><span style="font-family:B Homa;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">سهمیه های قانونی&nbsp; و&nbsp; نمره&nbsp; مکتسبه</span></span><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> محل جغرافیایی&nbsp; خدمت داوطلب را تعیین می نماید.</span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&nbsp;جدول پیوست شماره دو ، بیانگر تعداد&nbsp; رشته&nbsp; های شغلی&nbsp; و&nbsp; محل&nbsp; های جغرافیایی خدمت&nbsp;&nbsp; مورد نیاز&nbsp; می باشد. </span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۸.۰pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&nbsp;متقاضیان&nbsp; رشته&nbsp; شغلی </span></span></strong><span style="font-family:B Homa;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">کاردان و کارشناس بالینی فوریت های پزشکی</span></span><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&nbsp; ، ملزم&nbsp; به ارایه مدارک <u>زیر نمی باشند</u>&nbsp; و صرفا جهت تکمیل فرم پیشنهاد محل جغرافیایی خدمت مراجعه می نمایند.</span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
</ol>
<strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">مدارک مورد نیاز :</span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong>

<ol>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه </span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">اصل و تصویر کارت ملی ( دوطرف) </span></span></strong><strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">(در مواردی که کارت ملی جدید تحویل نگردیده، ارائه برگه رسید کارت ملی الزامی است)</span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">عکس ۴*۳ (۴ قطعه) پشت نویسی شده </span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&nbsp;اصل و تصویرکارت پایان خدمت و یا معافیت دائم به صورت پشت و رو (ویژه آقایان)</span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&nbsp;اصل و تصویرگواهی یا حکم پایان طرح یا معافیت از طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های طرح اجباری </span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">اصل و تصویرحکم کارگزینی دال بر شروع به طرح اجباری حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲</span></span></strong> <span style="font-family:B Homa;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">(ویژه داوطلبان مشغول به انجام طرح در واحدهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان زنجان)</span></span>&nbsp; <strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">گواهی اشتغال به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان با قید تاریخ شروع طرح به صورت روز/ماه/سال (ویژه مشمولین حین و یا تداوم قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان نیروهای طرحی) </span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&nbsp;گواهی </span></span></strong><strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">موافقت</span></span></strong><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> یا انصراف از طرح اختیاری(ویژه مشمولین طرح اختیاری که شاغل درسایر دانشگاه ها یا سازمان های تابعه وزارت) </span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">اصل و تصویر مدرک تحصیلی مورد نیاز مندرج در آگهی و یا گواهی فراغت از تحصیل و یا گواهینامه موقت تحصیلی </span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
</ol>
<strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">تذکر ۱ : برای داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد، در صورت درج مرتبط بودن مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی، ارائه گواهینامه مقطع تحصیلی قبلی نیز الزامی است.</span></span></strong><br />
<strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">تذکر ۲ : داوطلبانی که دارای مدرک تحصیلی بالاتر اعم از رشته تحصیلی مرتبط یا غیر مرتبط با شرایط احراز مشاغل مورد عمل دانشگاه می باشند، ارائهگواهینامه یا مدرک تحصیلی بالاتر نیز الزامی است.</span></span></strong><br />
<strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">۱۰ ) اصل و تصویر کارت و همچنین گواهی ایثارگری(خانواده معظم شهدا، جانبازان وآزادگان) معتبر از مراجع ذیصلاح با تایید معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی و جهت استفاده از سهمیه &nbsp;ایثارگری رزمنده یا فرزند رزمنده با قید حضور حداقل ۶ ماه خدمت داوطلبانه در جبهه. </span></span></strong><br />
&nbsp;<strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">تذکر : ارائه تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر یا همسر در صورت استفاده از سهمیه ایثارگران(ویژه داوطلبان ایثارگر مشمول سهمیه جانبازان، آزادگان و رزمندگان) الزامی است.</span></span></strong><br />
<strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">۱۱) مدارک مورد نیاز جهت افزایش سقف سنی داوطلبانی که سن آنها بالاتر از حداکثر سن مندرج در آگهی می باشد بر اساس مفاد آگهی استخدامی</span></span></strong><strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong><br />
<strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"><!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> &nbsp;</span></span></strong><strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> </span></span></strong><br />
<strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">جدول شماره (۱)</span></span></strong><br />
<strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">- لیست اسامی به ترتیب حروف الفبا می باشد</span></span></strong><br />
<strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">- محل های مورد نیاز دانشگاه در جدول شماره (۲) اعلام گردیده است.&nbsp; پس از اخذ اولویت های انتخابی داوطلبان در زمان بررسی مدارک، بر اساس بخشنامه های ارسالی وزارت و با رعایت اولویت انتخاب مشاغل توسط داوطلبان در زمان ثبت نام، نتایج نهایی با رعایت سهمیه های استخدامی و به ترتیب امتیاز فضلی اعلام خواهد گردید. &nbsp;</span></span></strong><br />
&nbsp;
دفعات مشاهده: 812 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: دعوت به همکاری با دانشگاه از فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی مامائی ، اتاق عمل ، بیهوشی و پرستاری ::
 | تاریخ ارسال: 1399/4/23 | 
دعوت به همکاری با دانشگاه از فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی مامائی ، اتاق عمل ، بیهوشی و پرستاری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود  از فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی کارشناسی مامائی ، اتاق عمل ، بیهوشی و پرستاری جهت خدمت در بخش های درمانی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه دعوت به همکاری به صورت موقت می نماید. داوطلبان می توانند با ثبت نام در سامانه voluntary.behdasht.gov.ir و تکمیل فرم مربوطه تمایل خود به همکاری با دانشگاه را اعلام نمایند تا در صورت نیاز با ایشان تماس حاصل گردد.
دفعات مشاهده: 1081 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: برگزاری صد و دهمین جلسه کمیته اجرایی آموزش ::
 | تاریخ ارسال: 1399/4/2 | 
صد و دهمین جلسه کمیته اجرایی آموزش برگزار شد

 صد و دهمین جلسه کمیته اجرایی آموزش با حضور اعضای محترم کمیته اجرایی آموزش به ریاست آقای صدیقیان در دفتر معاونت توسعه تشکیل گردید . دراین جلسه  عناوین نیازهای آموزشی کلیه رسته ها و رشته های شغلی مربوط به سال جاری بررسی و به تصویب رسید.
 

 


    
        
            
            
        
        
            
            
        
   

 
دفعات مشاهده: 1242 بار   |   دفعات چاپ: 93 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: فراخوان دعوت به همکاری کمک پرستار ::
 | تاریخ ارسال: 1399/4/1 | 
به آگاهی  کلیه دارندگان گواهینامه طی دوره های کمک پرستاری تأیید شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می رساند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان در نظر دارد در صورت نیاز از خدمات ایشان به صورت موقت و ساعتی در بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی درگیر با بیماری کرونا استفاده نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اعلام آمادگی با همکاری در این زمینه، به سامانه voluntary.behdasht.gov.ir مراجعه و ثبت نام نمایند تا در صورت نیاز از طریق مصاحبه و سنجش میزان مهارت و توانائی داوطلبان بکارگیری گردند.
دفعات مشاهده: 1210 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: فراخوان همکاری پزشکان و پیراپزشکان ارجمند داوطلب جهت اعزام به مناطق مورد نیاز کنترل و درمان ویروس کووید 19 ::
 | تاریخ ارسال: 1399/1/23 | 
فراخوان همکاری پزشکان و پیراپزشکان ارجمند داوطلب جهت اعزام به مناطق مورد نیاز کنترل و درمان ویروس کووید 19
 


وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با توجه به شیوع ویروس کووید 19 در نظر دارد در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان‌های سراسر کشور نسبت به اعزام نیروی انسانی داوطلب در گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی اقدام نماید.

لذا داوطلبین ارجمندی که مایلند در خط مقدم مبارزه با کرونا به همراهی و همیاری همکاران خود در دانشگاه‌های سراسر کشور بپیوندند مراتب آمادگی خود را از طریق ثبت نام در لینک ذیل اعلام نمایند.
  
دفعات مشاهده: 1394 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: برگزاری دهمین جلسه کارگروه ساماندهی نیروی انسانی مقابله و پیشگیری با ویروس کرونا ::
 | تاریخ ارسال: 1399/1/11 | 
دهمین جلسه کمیته ساماندهی نیروی انسانی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا با شرکت اعضاء کمیته و مسئول پرستاری مراکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی و ولیعصر ( عج ) با موضوع بررسی وضعیت نیروی پرستار در مورخ 1399/01/09 در ستاد دانشگاه برگزار گردید.
  


 
دفعات مشاهده: 1569 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: آگهی دعوت به همکاری موقت از فارغ التحصیلان کاردان و کارشناس مامایی ::
 | تاریخ ارسال: 1398/12/16 | 
آگهی دعوت به همکاری موقت از فارغ التحصیلان کاردان و کارشناس مامایی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود  از فارغ التحصیلان رشته های کاردانی و کارشناسی مامائی جهت خدمت در بخش های پرستاری مراکز آموزشی درمانی شهرستان زنجان  دعوت به همکاری به صورت موقت می نماید. داوطلبان می توانند با ثبت نام و تکمیل فرم مربوطه تمایل خود به همکاری با دانشگاه را اعلام نمایند تا در صورت نیاز با ایشان تماس حاصل گردد.
 

جهت ثبت نام لطفا" کلیک نمایید


 
دفعات مشاهده: 1378 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: مصاحبه شغل مددکار بهداشتی درمانی داوطلبان پذیرفته شده مرحله اول آزمون استخدام پیمانی مورخ 30/8/98 کلان منطقه آمایشی 6 کشوری در تاریخ 12/11/98 در دا ::
 | تاریخ ارسال: 1398/11/16 | 
مصاحبه شغل مددکار بهداشتی درمانی داوطلبان پذیرفته شده مرحله اول آزمون استخدام پیمانی مورخ 98/08/30 کلان منطقه آمایشی 6 کشوری در تاریخ 98/11/12 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان برگزار گردید.
 

طبق زمانبندی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، برگزاری مصاحبه شغل مددکار بهداشتی درمانی داوطلبان پذیرفته شده مرحله اول آزمون استخدام پیمانی مورخ 98/08/30  در کلان منطقه آمایش 6 کشوری توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام پذیرفت. این مصاحبه با هماهنگی وزارت متبوع از داوطلبان  دانشگاه های علوم پزشکی زنجان، اراک،البرز، قم و قزوین به تعداد 17 نفر داوطلب با حضور  جناب آقای دکتر سیدمحمدحسین جوادی (رییس محترم اداره مددکاری اجتماعی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی)، آقای بهروز علائی و خانم مهتاب صوفی نمایندگان محترم وزارت و همچنین اعضا محترم کمیته برگزاری آزمون و استخدام این دانشگاه در روز شنبه مورخ 98/11/12 از ساعت 9 الی 17 برگزار گردید.
 
دفعات مشاهده: 1496 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: راه اندازی سامانه احراز هویت اصالت بر خط در دانشگاه ::
 | تاریخ ارسال: 1397/11/13 | 
 با عنایت به راه اندازی سامانه احراز هویت اصالت بر خط  در دانشگاه، جهت ارائه خدمات نیازی به ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه و یا  تصویرکارت ملی نمی باشد. لذا مراجعین و همکاران محترم می توانند با ارائه شماره ملی و تاریخ تولد خدمات مورد نیاز را دریافت نمایند.

 
دفعات مشاهده: 1956 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: تقدیرنامه ۳ ستاره جایزه ملی تعالی نیروی انسانی را کسب کرد ::
 | تاریخ ارسال: 1397/10/30 | 
تقدیرنامه ۳ ستاره جایزه ملی تعالی نیروی انسانی را کسب کرد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان موفق به دریافت تقدیرنامه ۳ ستاره جایزه ملی تعالی نیروی انسانی شد.
دانشگاه علوم پزشکی زنجان در یازدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی که روز سه‌شنبه ۲۵ دی‌ماه ۹۷ به مدت دو روز در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، تقدیرنامه ۳ ستاره جایزه ملی تعالی نیروی انسانی را به همت معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی زنجان با حمایت‌های مجدانه ریاست دانشگاه، معاونین و اعضای هیأت رییسه دانشگاه دریافت کرد.
مدل تعالی منابع انسانی با بهره‌گیری از مدل‌های تعالی سازمانی، به همت انجمن مدیریت منابع انسانی ایران و با همکاری و تلاش جمعی از اندیشمندان این حوزه در طول چند سال تحقیق و کار مداوم طراحی و آماده اجرا شد، این مدل یک چارچوب جامع مبتنی بر مجموعه‌ای از ارزش‌های محوری، معیارها و شاخص‌ها در حوزه منابع انسانی سازمان است که به مدیران منابع سازمانی کمک می‌کند با ارزیابی مستمر فعالیت‌ها، فرآیند و نتایج منابع انسانی سازمان نقاط قوت و فرصت‌ها را شناسایی و برای بهبود آنها و رسیدن به سازمان یادگیرنده و توسعه یافته برنامه‌ریزی نمایند.جایزه تعالی منابع انسانی همه ساله در ۳ سطح گواهینامه، تقدیرنامه و نشان به سازمان‌ها و موسسات خصوصی و دولتی اهدا می‌شود و ارزیابان این جایزه باحضور در سازمان‌ها، به ارزیابی برنامه‌ها، عملکرد و کیفیت توسعه منابع انسانی می‌پردازند و طبق نظام نامه جایزه، سرآمدان این حوزه را انتخاب می‌کنند
دفعات مشاهده: 1714 بار   |   دفعات چاپ: 97 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اعطای تقدیر نامه تعالی آموزش و توسعه به وزارت بهداشت ::
 | تاریخ ارسال: 1395/11/12 | 

AWT IMAGE

درچهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی <<تقدیر نامه سه ستاره جایز تعالی آموزش و توسعه >> به وزارت بهداشت اعطا شد.

در چهارمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در سال 1395،وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موفق به دریافت تقدیر نامه سه ستاره جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی شد.

مراسم تقدیر از سازمان های پیشرو در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی کا در روزیکشنبه مورخ 10 بهمن ماه ،با حضور مدیران دولتی و سازمان های مختلف شرکت کننده برگزار گردید،وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در الگوی ملی تعالی آموزش موفق به دریافت جایزه ارزشمند تقدیرنامه سه ستاره شد و این جایزه ارزشمند را سرکار خانم فهیمه ربانی خواه معاون اداره کل منابع انسانی دریافت کردند

دفعات مشاهده: 3834 بار   |   دفعات چاپ: 180 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: دوره توجیهی بدو خدمت ::

جهت دریافت فایل گزارش شناخت دوره توجیهی بدو خدمت کلیک کنید

دفعات مشاهده: 4016 بار   |   دفعات چاپ: 563 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 26 بار   |   0 نظر
::
برای مشاهده کل مطالب بخش اخبار و رویدادها اینجا را کلیک کنید.