[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره مرکز::
مدیریت::
اعضای شورا::
سامانه علم سنجی اعضاء::
تجهیزات::
مقالات::
طرح ها::
دستاوردهای علمی::
فرم ها::
اخبار و تازه های مرکز::
لینک های مفید::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
زیربخش‌های پایگاه
..
:: تجهیزات ::

 

  ردیف

  نام دستگاه

  محل استقرار

  مسئول دستگاه

  کارشناس مربوطه

  1

  نانواسپری درایر

  آزمایشگاه فارماسیوتیکس

  آقای دکتر حمیدی

  خانم محمدی

  2

  نانو سایزر

  آزمایشگاه فارماسیوتیکس

  آقای دکتر حمیدی

  خانم محمدی

  3

  کروماتوگرافی گازی - جرمی (GC-Mass)

  آزمایشگاه آنالیز

  خانم دکتر سلطانپور

  آقای قره باغی

  4

  کروماتوگرافی گازی ( GC )

  آزمایشگاه آنالیز

  خانم دکتر سلطانپور

  آقای قره باغی

  5

  کروماتوگرافی مایع - جرمی (LC-Mass)

  آزمایشگاه آنالیز

  خانم دکتر محبی

  آقای قره باغی

  6

  Hplc detect uv

  آزمایشگاه آنالیز

  آقای دکتر حمیدی

  آقای قره باغی

  7

  Hplc detect florcance

  آزمایشگاه آنالیز

  آقای دکتر حمیدی

  آقای قره باغی

  8

  Hplc Preparative

  آزمایشگاه آنالیز

  خانم دکتر طاهری

  آقای قره باغی

  9

  GPC

  آزمایشگاه آنالیز

  خانم دکتر رستمی زاده

  آقای قره باغی

  10

  AFM

  آزمایشگاه آنالیز

  اقای دکتر نعمانی

  آقای قره باغی

  11

  DSC

  آزمایشگاه آنالیز

  خانم دکتر رستمی زاده

  خانم بسطامی

  12

  میکروسکوپ فلورسانس

  آزمایشگاه بیوتکنولوزی

  آقای دکتر میرزایی

 

  13

  FT-IR

  آزمایشگاه انالیز

  خانم دکتر رستمی زاده

  آقای قره باغی

  14

  اسپکتروفتومتر

  آزمایشگاه انالیز

  خانم دکتر رستمی زاده

  آقای قره باغی

  15

  اولتراسانتریفیوژ

  آزمایشگاه فارماسیوتیکس

  آقای دکتر نعمانی

  خانم محمدی

  16

  سانتریفیوژ( 20000دور بر دقیقه)

  آزمایشگاه فارماسیوتیکس

  آقای دکتر دوبختی

  خانم محمدی

  17

  سانتریفیوژ

  آرمایشگاه انالیز

  خانم دکتر سلطانپور

  آقای قره باغی

  18

  سانتریفیوژ(4000 دور بر دقیقه یخچالدار)

  آزمایشگاه فارماسیوتیکس

  آقای دکتر دوبختی

  خانم محمدی

  19

  هموژنایزر

  آزمایشگاه فارماسیوتیکس

  آقای دکتر دوبختی

  خانم محمدی

  20

  فلوسایتومتری

  آزمایشگاه بیوتکنولوژی

  آقای دکتر میرزایی

 

  21

  پرس قرص دوار

  آزمایشگاه فارماسیوتیکس

  آقای دکتر دوبختی

  خانم محمدی

  22

  سری دستگاه های ساخت اشکال دارویی

  آزمایشگاه فارماسیوتیکس

  آقای دکتر دوبختی

  خانم محمدی

  23

  DSC

  آزمایشگاه شیمی دارویی

  خانم دکتر رستمی زاده

  خانم بسطامی

  24

  سنتز موازی

  آزمایشگاه شیمی دارویی

  خانم دکتر محبی

  خانم بسطامی

  25

  Realtime PCR

  آزمایشگاه بیوتکنولوژی

  آقای دکتر رمضانی

 

  26

  PCR

  آزمایشگاه بیوتکنولوزی

  آقای دکتر رمضانی

 

  27

  پروب سونیکاتور

  ازمایشگاه فارماسیوتیکس

  آقای دکتر دوبختی

  خانم محمدی

  28

  اسپکتروفوتومتر

  آزمایشگاه انالیز

  خانم دکتر رستمی زاده

  آقای قره باغی

  29

  رئومتر دوار

  آزمایشگاه فارماسیوتیکس

  آقای دکتر نعمانی

  خانم محمدی

  30

  سنجش فرسایش قرص

  آزمایشگاه فارماسیوتیکس

  آقای دکتر دوبختی

  خانم محمدی

  31

  دیسلوشن قرص

  آزمایشگاه فارماسیوتیکس

  آقای دکتر دوبختی

  خانم محمدی

  32

  سنجش زمان باز شدن قرص

  آزمایشگاه فارماسیوتیکس

  آقای دکتر دوبختی

  خانم محمدی

  33

  سختی سنج قرص

  آزمایشگاه فارماسیوتیکس

  آقای دکتر دوبختی

  خانم محمدی

  34

  روتاری

  آزمایشگاه شیمی دارویی

  خانم دکتر محبی

  خانم بسطامی

  35

  اسپکتروفلوریمتر

  آزمایشگاه انالیز

  خانم دکتر رستمی زاده

  آقای قره باغی

  36

  فریز درایر

  آزمایشگاه انالیز

  آقای دکتر میرزایی

 

  37

  Plate reader

  آزمایشگاه بیوتکنولوزی

  آقای دکتر میرزایی

 

  38

  انکوباتور Co2

  آزمایشگاه بیوتکنولوزی

  خانم دکتر الهیان

 

  39

  آون خلاء

  آزمایشگاه شیمی عمومی

  خانم دکتر رستمی زاده

  خانم کابلی

::