اخبار و اطلاعیه ها
دعوت به کارگاه آموزشی مالکیت فکری و ثبات اختراعات با مشارکت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران سه شنبه مورخ 97/2/4 در مرکز همایش های بین المللی روزبه 
جهت دریافت فرم شرکت در کارگاه و اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید