Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
بخش‌های اصلی
معرفی معاونت::
مدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی::
مدیریت نظارت بر درمان::
مدیریت تجهیزات پزشکی::
مدیریت امور آزمایشگاهها::
مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی::
مدیریت امور پرستاری::
واحد اعتباربخشی بیمارستانها::
طرح تحول نظام سلامت::
مراکز درمانی::
ستاد هدایت , اطلاع رسانی و رسیدگی به امور درمان::
مطالب علمی و آموزشی::
میز خدمت::
راهنمای ارباب رجوع::
اخبار::
روابط عمومی ::
ارتباط با ما::
سایت جدید::
فرمهای آماری::
اهدا عضو::
::
فرم گزارش حوادث و وقایع ناخواسته(Never Event)
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانها چیست ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: برخی وظایف اداره نظارت بر درمان ::

  اهداف و وظایف این اداره عبارتند از:

  • نظارت برکمیت وکیفیت عملکرددرمانی کلیه مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه اعم ازدولتی وخصوصی

  • تعیین فرمها ، معیارها واستاندارد هایی که باید در برنامه های نظارتی مراکز درمانی مد نظر قرار گیرد

  • شرکت در جلسات همکاری با سازمانهای درون بخشی وبرون بخشی که بنحوی با نظارت ،کنترل وهدایت وسیاستگذاری مرتبط با مراکز درمانی تحت پوشش درارتباط می باشند.

  •  تهیه گزارشهای حاصل از نظارتهای عادی ، دوره ای و ویژه از مراکز درمانی به مراجع ذیصلاح

  •  بازرسی واظهار نظر نسبت به عملکرد ، نقاط قوت وضعف وکارایی مراکز درمانی وپیشنهاد راهکارهای اجرایی به مراکز مورد بررسی و به سطوح مختلف ذیصلاح

  •  مشارکت درتهیه وتنظیم برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت وبلند مدت معاونت درمان

  •  شرکت درتهیه وتدوین دستورالعمل ها وضوابط ، فرم ها و نحوه تهیه وتنظیم برنامه های اجرایی معاونت درمان

  •  انعکاس وارسال دستورالعملها و ضوابط نظارتی درمانی واجرایی کشوری درخصوص مسایل درمانی به مراکز تابعه

  •  نظارت و کنترل مجوزهای قانونی کار مراکز درمانی تابعه

  •  کنترل بربه کارگیری نیروهای شاغل درمراکز درمانی وجلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت وفاقد مجوزهای قانونی کار

  •  کنترل برفعالیت بخش های درمانی عادی وویژه مراکز درمانی براساس ضوابط کشوری

  •  مطالعه وبررسی مستمر به منظور حصول اطمینان از کارایی واثر بخشی اهداف وسیاستهای برنامه های مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه

  •  بررسی وپیشنهاد روشهای نظارتی نوین

  •  بررسی وتحلیل مستمرگزارشها واطلاعات وامارهای جمع آوری شده به منظور مطابقت با نتایج حاصله از عملیات مراکز درمانی با برنامه های مصوب

  •  ارزشیابی سالانه بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه اعم ازخصوص ودولتی و تعیین درجه

  • بررسی و رسیدگی به شکایات درمانی واصله و پاسخ واعلام نظر کارشناسی

  •  پیگیری و آگاهی از بیمارستانهای جدید التاسیس بمنظور انجام ارزیابی بموقع واعلام نتیجه بمنظور تکمیل پرونده وامکان صدور پروانه بهره برداری

  •  استقرار در بیمارستانهای دولتی به منظور ارزیابی باهدف ایجاد ردیفهای سازمانی جدید

  •  نظارت بر تعرفه های مصوب توسط کلیه مراکز درمانی

  •  بازدید وکنترل فعالیت پزشکان هیات علمی ( تمام وقت ونیمه وقت) دانشگاه درساعات اداری دربخش خصوصی

  •  آموزش مداوم کارشناسان درجهت اطلاع از استانداردها در کنترل وارزشیابی مراکز درمانی

  •  نظارت برتشکیل دوره های آموزشی وارائه برنامه های آموزشی مربوط به نظارت بر درمان

  •  انجام پژوهشهای کاربردی مربوط موثر ارزیابی وکنترل مراکز درمانی

  •  برنامه ریزی جهت انجام ارزشیابی سالیانه کلیه بیمارستانهای استان بر اساس تاریخ صدور گواهی نامه های ارزشیابی سال قبل

  •  برنامه ریزی جهت انجام ارزشیابی بخشهای ویژه ( CCU, ICU ) بر اساس تاریخ صدور گواهی نامه های ارزشیابی سال قبل

  •  ارائه دستورالعملهای ارزشیابی به کارشناسان گروه ارزشیاب

  •  ایجاد هماهنگی لازم با سازمانهای بیمه گر در خصوص انجام ارزشیابی طبق برنامه زمان بندی شده سالانه بیمارستانها

  •  حضور در بیمارستانهای استان همراه گروه ارزشیابی

  • پیگیری لازم در مورد دریافت فرمهای ارزشیابی از کارشناسان مربوطه و جمع بندی نهایی

  • تعیین درجه ارزشیابی بیمارستانها بر اساس نمرات مکتسبه

  •  ارسال نواقص و نارسائیها و نظرات گروه ارزشیاب به بیمارستانهای مورد ارزشیابی

  •  ارسال دفترچه ارزشیابی به سازمانهای بیمه گر جهت صدور تائیدیه

  •  ارسال دفترچه ارزشیابی به مرکز برنامه ریزی و اعتبار بخشی وزارت متبوع جهت صدور گواهی نامه ارزشیابی

  •  برگزاری جلسات هماهنگی مختلف با گروه ارزشیابی

  •  برگزاری کارگاههای آموزشی لازم در مورد ارزشیابی جهت گروه ارزشیاب

  • تهیه گزارش عملکردی واحد ارزشیابی

  • تهیه فرمهای آماری در ارتباط با ارزشیابی و ارسال آمار ماهانه به واحد آمار

  •  انجام مکاتبات مربوط به واحد ارزشیابی

  •  رسیدگی به شکایات واصله پیرامون ارزشیابی و ارائه گزارشات لازم

  •  ارزیابی سالانه بیمارستانهای دولتی طبق فرم مربوطه و ارسال نتایج به بودجه و تشکیلات

  هماهنگی با مسئولین ذیربط

  •  بهینه­سازی و ارتقای خدمات بهداشتی درمانی بیمارستان­ها از طریق ارزشیابی بیمارستان­ها در زمان­های مقرر و رساندن واحدهای تابعه و توزیع نیروی انسانی در مراکز آمار؛

  • دریافت شکایات کتبی ارسالی از دفتر معاونت درمان

  •  بررسی وتکمیل اطلاعات مورد نیاز دراولین فرصت باحضور شاکی ومتشاکی

  •  ارائه گزارش پیرامون موضوع شکوائیه به افراد ذیربط

  •  بررسی شکایات واصله وارائه راه حلهای موجود قانونی به ارباب رجوع

  •  ارجاع شکایاتی که مربوط به مراجع ذیصلاح دیگر ( نظیر نظام پزشکی و.....) می باشد.

  •  مراجعه به مراکز درمانی دررابطه با شکایات ارباب رجوع وتهیه گزارش

  •  ارائه راهکارها ونقطه نظرات مشورتی به واحدهای ذیربط

  •  پاسخ به استعلام واحدهای دیگر دانشگاه دررابطه با شکایات

  •  شرکت درجلسات مرتبط با شکایات درمانی

  •  همکاری با مجموعه های مرتبط با خطاهای پزشکی

  •  بازدید از مطب های متخصصین زنان وزایمان و دفاتر کار مامائی

 • بازدید از بلوک زایمان مراکز دولتی ، خصوصی و وابسته ( بازدیدهای روزانه و شبانه )
 • اعلام نظر در خصوص نقل وانتقالات و مرخصی نیمه وقت پرسنل مامائی.
 • تعیین محل خدمت جهت ماماهای طرحی و اعزام آنها به مراکز مورد نیاز.
 • صدور تائیدیه جهت دفاتر مامایی.
 • برگزاری کلاسهای آموزشی بازآموزی های ادواری جهت ماماهای دارای دفترکار و شاغل در بلوک های زایمان.
 • تهیه آمارها.
 • ارسال بخشنامه ها و نامه های وزارت متبوع به کلیه مراکز و شبکه ها
 • فعالیت در خصوص روز جهانی ماما
 • پی گیری مسائل و مشکلات درمانی مامایی موجود در منطقه و بررسی راه حلهای مناسب جهت رفع آن و انعکاس به انعکاس به مقام ذیربط
 • کمیته استانی کاهش سزارین
 • کمیته استانی ایمنی و ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر
 • کمیتیه مرگ ومیر مادران
 • مشاوره و راهنمایی ماماهای متقاضی احداث دفاتر کار و ارائه برگه شرح وظایف

   

   

   

   

 • دفعات مشاهده: 8962 بار   |   دفعات چاپ: 855 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 166 بار   |   0 نظر
  >
  برای مشاهده کل مطالب بخش شرح وظایف کلی اداره نظازت بر درمان اینجا را کلیک کنید.