مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان

edc

بایگانی بخش اخبار حوزه مرکز مطالعات

:: نشست مسئولین کارگروه طرح تحول و نو آوری در آموزش پزشکی - 1400/5/13 -
:: برگزاری جلسه کارگروه آموزش مجازی - 1400/5/11 -
:: برگزاری جلسه کارگروه توسعه کار آفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم - 1400/5/9 -
:: کسب رتبه امتیاز کامل مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور - 1400/4/15 -
:: برگزاری اولین جلسه کارگروه ارزشیابی - 1400/4/8 -
:: برگزاری جلسه کارگروه توسعه کار آفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم - 1400/4/8 -
:: برگزاری جلسه کارگروه "توسعه کار آفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم - 1400/3/31 -
:: برگزاری جلسه واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه - 1400/3/29 -
:: تشکیل اولین جلسه کارگروه توسعه کار آفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم - 1400/3/20 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی بین کارگروه های اعتبار بخشی آموزشی - 1400/3/12 -
:: دومین سمپوزیوم مطالعات میان رشته‌ای در علوم پزشکی برگزار شد - 1400/3/8 -
:: برگزاری جلسه کارگروه واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه - 1400/3/6 -
:: دومین سمپوزیوم کشوری مطالعات میان رشته رشته ای در علوم پزشکی-رویداد مجازی ۲۹و۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - 1400/2/8 -
:: برگزاری جلسه واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی - 1400/1/28 -
:: برگزاری جلسه کارگروه واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه - 1399/12/20 -
:: برگزاری جلسه کارگروه مرکز آموزش مجازی - 1399/12/19 -
:: تشکیل جلسه واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه - 1399/12/12 -
:: برگزاری اولین جلسه هماهنگی و بررسی چالش‌های موجود در حیطه بسته‌های اعتباربخشی در کلان منطقه - 1399/12/10 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی بین بسته‌های اعتباربخشی - 1399/11/20 -
:: برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی - 1399/11/11 -
:: برگزاری پنجمین جلسه کمیته دانشگاهی دانش پژوهی آموزشی - 1399/10/25 -
:: نشست مشترک معاونت‌های تحقیقات و آموزش - 1399/10/25 -
:: برگزاری جلسه واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی - 1399/10/16 -
:: برگزاری جلسه واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه - 1399/10/4 -
:: برگزاری جلسه توسعه کار آفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم - 1399/10/1 -
:: برگزاری جلسه واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی - 1399/9/19 -
:: معرفی لینک اولویت­های پژوهش در آموزش دانشگاه - 1399/9/16 -
:: راه اندازی مرکز مشاوره پژوهش در آموزش - 1399/9/16 -
:: برگزاری جلسه کارگروه کارگروه "توسعه کار آفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم" - 1399/9/5 -
:: برگزاری دومین جلسه اتاق فکر آموزش پاسخگو و عدالت محور دانشگاه - 1399/8/28 -
:: برگزاری پنجمین جلسه کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور دانشگاه - 1399/8/28 -
:: برگزاری جلسه واحد توانمند سازی اعضای هیأت علمی - 1399/8/26 -
:: برگزاری جلسه کمیته پژوهش در آموزش - 1399/8/26 -
:: برگزاری جلسه کارگروه توسعه کار آفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم - 1399/7/8 -
:: برگزاری جلسه کارگروه آموزش مجازی - 1399/6/29 -
:: برگزاری سومین جلسه ویدئو کنفرانسی کلان منطقه ای کارگروه توسعه کار آفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم - 1399/6/29 -
:: برگزاری سومین جلسه کمیته دانشگاهی دانش پژوهی آموزشی - 1399/6/16 -
:: برگزاری جلسه اتاق فکر کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور دانشگاه - 1399/6/16 -
:: برگزاری چهارمین جلسه کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه - 1399/6/1 -
:: برگزاری اولین جلسه کمیته دانشگاهی دانش پژوهی آموزشی - 1399/5/21 -
:: برگزاری جلسه کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور - 1399/5/21 -
:: برگزاری سومین جلسه کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه - 1399/5/1 -
:: برگزاری دومین جلسه (حضوری/ وبیناری) واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی - 1399/5/1 -
:: فراخوان چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری - 1399/4/25 -
:: برگزاری جلسه مشترک کارگروه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی مبتنی بر نیاز جامعه و کارگروه آموزش پاسخگو - 1399/4/23 -
:: برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت معاونت تحقیقات و کارگروه آموزش پاسخگو - 1399/4/23 -
:: اولین جلسه غیرحضوری کمیته دانشجویی توسعه آموزش در سال ۹۹ برگزار گردید - 1399/4/2 -
:: برگزاری دومین جلسه غیر حضوری کمیته پژوهش در آموزش - 1399/3/19 -
:: برگزاری اولین جلسه کارگروه توانمندسازی اساتید در سال 1399 - 1399/2/6 -
:: برگزاری کارگاه آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی ویژه اعضای محترم هیات علمی پایه - 1398/12/4 -
:: برگزاری جلسه کارگروه توانمندسازی اساتید - 1398/11/29 -
:: برگزاری نخستین سمپوزیوم بین رشته ای - 1398/11/23 -
:: برگزاری جلسه کمیته پژوهش در آموزش - 1398/11/21 -
:: پخش همزمان نخستین سمپوزیوم کشوری مطالعات میان رشته ای در علوم پزشکی - 1398/11/15 -
:: برگزاری کارگاه آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی - 1398/11/7 -
:: جلسه کارگروه توانمندسازی اساتید برگزار گردید - 1398/11/1 -
:: برگزاری کارگاه آموزشی - 1398/10/16 -
:: نتایج آزمون علوم پایه و پیش کارورزی اسفند ۹۷ - 1398/9/4 -
:: فراخوان عناوین پژوهشی طرح تحول در آموزش پزشکی - 1398/9/4 -
:: بیستمین همایش آموزش پزشکی و دوازدهمین جشنواره شهید مطهری - 1398/9/4 -
:: تکمیل فرم های ارزیابی برای دستیاران - 1398/9/4 -
:: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیاری تخصصی بالینی سال ۱۳۹۸ - 1398/9/4 -
:: ثبت نام آزمون پیش کارورزی شهریور ۹۸ - 1398/9/4 -
:: اولین فراخوان ثبت نام و پذیرش ویژه پزشکان عمومی در دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده - 1398/9/4 -
:: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان چهل وششمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی بالینی سال ۱۳۹۸ - 1398/9/4 -
:: کلید سوالات آزمون ارتقائ دستیاری و گواهینامه تخصصی تیرماه ۹۸ - 1398/9/4 -
:: برگزاری آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ - 1398/9/4 -
:: تمدید ثیت نام چهل و ششمین دوره دستیاری - 1398/9/4 -
:: نتایج آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور ۹۸ - 1398/9/4 -
:: اطلاعیه مهم در مورد داوطلبان کنکور ۹۸ در خصوص انتخاب رشته در پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1398/9/4 -
:: اطلاعیه مهم در خصوص عدم تعهد دانشگاه در قبال خوابگاه دانشجویان جدیدالورود - 1398/9/4 -
:: برنامه برگزاری کارگاه های دستیاران جدیدالورود سال ۹۸ (دانشکده پزشکی ) - 1398/9/4 -
:: اطلاعیه پذیرش رشته فوریت های پزشکی - 1398/9/4 -
:: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان سی وششمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی بالینی سال ۱۳۹۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان - 1398/9/4 -
:: اطلاعیه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ - 1398/9/4 -
:: مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مصاحبه معرفی شدگان رشته کاردانی فوریت های پزشکی ورودی نیمسال اول ۹۸ - 1398/9/4 -
:: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۹۹-۹۸ - 1398/9/4 -
:: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری و مقطع کارشناسی ناپیوسته سال ۹۹-۹۸ - 1398/9/4 -
:: اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد(سال تحصیلی ۹۹-۹۸) و ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)سال تحصیلی ۹۹- - 1398/9/4 -
:: بیست و یکمین همایش آموزش پزشکی: ۲۷ لغایت ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ - 1398/9/4 -
:: تغییر شماره تلفن ها و آدرس جدید معاونت آموزشی - 1398/9/4 -
:: ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی زنجان (سال تحصیلی ۹۹-۹۸) - 1398/9/4 -
:: دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری - 1398/9/4 -
:: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان فوریتهای پزشکی ورودی نیمسال دوم ۹۷ - 1398/9/4 -
:: خدمات الکترونیک سازمان وظیفه عمومی ناجا - 1398/9/4 -
:: کارگاه دانش پژوهی پیشرفته - 1398/9/4 -
:: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان رشته نیمه متمرکز فوریت های پزشکی سالتحصیلی 98-97 - 1398/9/4 -
:: اولویت­های پژوهش در آموزش سال 97 ، قابل توجه پژوهشگران محترم علاقمند به تحقیق در حوزه آموزش پزشکی - 1398/9/4 -
:: قابل توجه داوطلبان محترم استخدام هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان - 1398/9/4 -
:: کلید سوالات آزمون علوم پایه و پیش کارورزی اسفند ۹۷ - 1398/9/4 -