بایگانی بخش بخشهای قالب جدید

:: معرفی واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد - 1399/11/13 -
:: معرفی واحد سلامت خانواده - 1399/11/13 -
:: معرفی اداره امورعمومی - 1399/11/13 -
:: معرفی واحد امور مالی - 1399/11/13 -
:: معرفی واحد فناوری اطلاعات - 1399/11/13 -
:: معرفی واحد کارگزینی - 1399/11/13 -
:: معرفی واحد دبیرخانه - 1399/11/13 -
:: معرفی واحد کارپردازی - 1399/11/13 -
:: معرفی امین اموال - 1399/11/13 -
:: معرفی واحد انبارداری - 1399/11/13 -
:: معرفی واحد روابط عمومی - 1399/11/13 -
:: معرفی واحد توسعه شبکه - 1399/11/13 -
:: معرفی واحد مبارزه با بیماریها - 1399/11/13 -
:: مدیریت - 1399/9/5 -
:: اطلاعات تماس - 1399/9/5 -
:: تب اخبار - 1399/6/11 -
:: تب اطلاعیه ها - 1399/6/11 -
:: تیتر تب ها - 1399/6/11 -
:: تیتر منوی بالای سایت - 1399/6/11 -
:: واحدهای بهداشتی - 1399/6/11 -
:: دسترسی سریع - 1399/6/11 -
:: درباره ما - 1399/6/11 -
:: مراکز خدمات جامع سلامت - 1399/6/11 -
:: واحد های اداری و پشتیبانی - 1399/6/11 -
:: حوزه مدیریت - 1399/6/11 -
:: باکس چپ زیر تب - 1399/6/11 -
:: باکس وسط زیر تب - 1399/6/11 -
:: باکس راست زیر تب - 1399/6/11 -
:: پیوندها 1 - 1399/6/11 -
:: سامانه ها 1 - 1399/6/11 -
:: مصاحبه ها - 1399/6/11 -
:: تالار افتخارات - 1399/6/11 -
:: آموزش همگانی - 1399/6/11 -
:: بخشهای ویژه - 1399/6/11 -