Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: بایگانی بخش مدیریت امور آموزشی: ::
:: فرآیندهای دستیاری - 1400/1/23 -
:: آیین نامه های ثبت نام پذیرش - 1400/1/23 -
:: فرمهای مربوط به اداره ثبت نام پذیرش و امتحانات - 1400/1/23 -
:: فرآیندهای اداره ثبت نام پذیرش و امتحانات - 1400/1/23 -
:: اداره ثبت نام پذیرش و امتحانات - 1400/1/23 -
:: معرفی و شرح وظایف واحد امور هیئت علمی - 1400/1/23 -
:: معرفی و شرح وظایف اداره فارغ التحصیلان - 1400/1/23 -
:: مدارک مورد نیاز اداره فارغ التحصیلان - 1400/1/23 -
:: فرآیندهای اداره فارغ التحصیلان - 1400/1/23 -
:: معرفی همکاران تحصیلات تکمیلی - 1400/1/23 -
:: شرح وظایف اداره تحصیلات تکمیلی - 1400/1/23 -
:: فرآیندهای کارشناسی ارشد - 1400/1/23 -
:: ابلاغ های هیئت ممیزه - 1400/1/23 -
:: فرآیند های Ph.D - 1400/1/23 -
:: رشته ها و مقاطع تحصیلی تحصیلات تکمیلی - 1400/1/23 -
:: مقررات و آیین نامه های واحد امور هیئت علمی - 1400/1/23 -
:: فرم های واحد امورهیئت علمی - 1400/1/23 -
:: معرفی هیئت ممیزه - 1400/1/23 -
:: فرآیندهای هیئت ممیزه - 1400/1/23 -