کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- اخبار و اطلاعیه ها
بازدید هیات ارزشیابی رشته تخصصی بیماریهای قلب و عروق از مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/3 | 
بازدید هیات ارزشیابی رشته تخصصی بیماریهای قلب و عروق از مرکز
روز دوشنبه مورخه 98/5/14 هیات ارزشیابی رشته تخصصی بیماریهای قلب و عروق متشکل از آقایان دکتر اسدپور، دکتر سالاری فر، دکتر غفاری و ترکمن با  حضور معاون آموزش دانشگاه آقای دکتر قائمی، مشاور رییس دانشگاه تحصیلات تکمیلی آقای دکتر مبین، رییس دانشکده پزشکی آقای دکتر پزشکی، دکتر سلطانی معاون آموزش مرکز ، خانم دکتر نقیبی معاون آموزش دانشکده پزشکی، مدیران گروه قلب و عروق و اعضای هیات علمی از بخش های مختلف مرکز بازدید بعمل آوردند. در این راستا هیئت مزبور از منابع گروه قلب و عروق کتابخانه وسایت کتابخانه بازدید کرده واز نحوه و سرعت جستجوی مقالات مرتبط با رشته قلب و عروق در پایگاههای مشترک وزارت بهداشت نیز سوالاتی مطرح کردند که مورد پاسخ واقع شد.

 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=108.16416.40725.fa
برگشت به اصل مطلب