کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- اخبار و اطلاعیه ها
۲۴ آبان روز کتابخوانی و کتابدار مبارک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/24 | 
کتاب آئینه تمام نمای زندگی است. کتابخانه اصل زندگی است که در آن تجارب و دانش دانشمندان گردهم آمده و آماده انتقال به دیگران است. کتابداران موتور محرکه زندگی در این مجموعه هستند و تمام تلاششان ارتقاء کیفیت زندگی و تسهیل انتقال دانش و تجربیات از کانال کتابخانه به افراد است.
۲۴ آبان ماه روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار گرامی باد.

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=108.16416.54037.fa
برگشت به اصل مطلب