کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- فرآیند امانت منابع
فرآیند امانت منابع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/30 | 
با توجه به اداره شدن مخزن کتابخانه بصورت سیستم باز فرآیند امانت کتاب بدین شرح است:
  1. مراجعه به مخزن کتابخانه و استفاده از راهنمای رده بندی منابع نصب شده در دیوار و بالای قفسه ها
  2. در صورت نیافتن کتاب مورد نظر مراجعه به میز امانت و راهنمایی از کتابدار
  3. راهنمایی کاربر برای پیدا کردن کتاب مورد نظر یا به صورت تجربی و یا از طریق جستجوی منابع در نرم افزار کتابخانه
  4. یافتن کتب مورد نظر در قفسه
  5. مراجعه کاربر به میز امانت
  6. درج شماره عضویت کاربر( شماره دانشجویی برای دانشجویان و کد ملی برای اعضای هیئت علمی و همکاران)
  7. درج شماره ثبت کتاب در محل مورد نظر
  8. فشردن کلید امانت( (F2 و اعلام تاریخ برگشت به کاربر( 14روز دانشجو و همکار، یک ماه عضو هیئت علمی)
نظر به اینکه کتب مرجع امانت داده نمی شوند در صورت نیاز کاربر به استفاده در سالن برای مدت محدود دریافت کارت معتبر( کارت دانشجویی، کارت نظام، کارت ملی و ...) الزامی می باشد.
لازم به ذکر است امانت منابع الکترونیکی به صورت دستی و با قید نام امانت گیرنده در کارت مربوطه و به مدت 2 روز است.
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=108.17624.40667.fa
برگشت به اصل مطلب