کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- فرآیند برگشت منابع
فرآیند برگشت منابع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/30 | 
 
  1. مراجعه به میز امانت و تحویل کتاب به متصدی امانت
  2. درج شماره ثبت کتاب در محل مورد نظر
  3. فشردن کلید بازگشت(F6)و خارج کردن کتاب از پروفایل شخص امانت گیرنده
  4. تذکر به امانت گیرنده در صورت تاخیر
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=108.17653.40669.fa
برگشت به اصل مطلب