کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- مجموعه منابع
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

منابع موجود :

کتب فارسی: 6414 نسخه
 3053 عنوان
کتب لاتین: 1437نسخه
1102 عنوان
سی دی و دی وی دی : حدود 100 نسخه
روزنامه (با عناوین)همشهری، ایران و مردم نو

AWT IMAGE

نحوه خرید منابع :  
                 

اکثر کتابهای موردنیاز مراجعه کنندگان از طریق نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی، خریداری می شود

AWT IMAGE

 جستجوی منابع

 

 

 

            

 

 

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=108.6155.8424.fa
برگشت به اصل مطلب