مدیریت تعالی فرهنگی- دستورالعمل ها و آیین نامه ها
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  جهت دریافت و مشاهده فایل ها روی لینک مربوطه کلیک کنید

  

 1- دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

 2- آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی

 3- آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 4- آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه

 5- دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 6- دستور العمل اجرایی آیین نامه تشکلهای دانشجویی

 7 - شیوه نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی

 8- دستورالعمل نحوه تشکیل کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 9-

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تعالی فرهنگی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=111.5192.6269.fa
برگشت به اصل مطلب