ژنتیک و پزشکی مولکولی- تاریخچه
تاریخچه گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گروه پزشکی مولکولی شامل سه گروه بیوتکنولوژی پزشکی، ژنتیک انسانی و پزشکی مولکولی می باشد. این گروه با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی در سال 1387 شروع به کار کرد و در سال 1388 نیز در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک انسانی، در سال 1389 در مقطع PhD پزشکی مولکولی و در سال 1390 با پذیرش دانشجو در رشته PhD بیوتکنولوژی پزشکی فعالیتهای آموزشی- پژوهشی خود را گسترش داد.  

< /> />/>

سال تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته

تعداد دانشجو

 وضعیت تحصیلی

مهر 88- 87

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی

4

فارغ التحصیل

مهر 89- 88

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی

1

اشتغال به تحصیل

3

فارغ التحصیل

مهر 89- 88

کارشناسی ارشد

ژنتیک انسانی

2

اشتغال به تحصیل

1

فارغ التحصیل

مهر 91- 90

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی

5

اشتغال به تحصیل

مهر 91- 90

کارشناسی ارشد

ژنتیک انسانی

4

اشتغال به تحصیل

مهر 92- 91

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی

6

اشتغال به تحصیل

مهر 92- 91

کارشناسی ارشد

ژنتیک انسانی

7

اشتغال به تحصیل

بهمن 90- 89

دکتری تخصصی

پزشکی مولکولی

4

اشتغال به تحصیل

بهمن 91- 90

دکتری تخصصی

پزشکی مولکولی

5

اشتغال به تحصیل

بهمن 92- 91

دکتری تخصصی

پزشکی مولکولی

4

اشتغال به تحصیل

بهمن 91- 90

دکتری تخصصی

بیوتکنولوژی

5

اشتغال به تحصیل

بهمن 92- 91

دکتری تخصصی

بیوتکنولوژی

5

اشتغال به تحصیل

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه ژنتیک و پزشکی مولکولی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=114.6216.10193.fa
برگشت به اصل مطلب