مرکز تحقیقات نانو فناوری دارویی- اولویت های پژوهشی مرکز نانو
اولویت های پژوهشی مرکز نانو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/17 | 

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات نانو فناوری داروئی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به شرح ذیل در شنبه مورخ 25/10/95 با حضور تمامی اعضا به تصویب رسد.

  • تهیه و شناسایی نانو ساختارهای جدید بارگذاری شده با داروهای مناسب و کاربرد آن در درمان بیماریهای سرطان، پوست، مغز و بیماریهای میکروبی و قارچی
  • تهیه  نانو ساختارهای بارگذاری شده با داروهای  با انحلالیت کم به منظور بهبود انحلالیت و نفوذ پذیری بیشتر آن داروها در سیستم گوارشی
  • ساخت داربست های مناسب زیست سازگار و زیست تخریب پذیر جهت کاربرد در مهندسی بافت استخوان، غضروف، تاندون، عصب و...
  • مطالعات سمیت، فارماکوکنتیک و فارماکودینامیک نانو سامانه های دارورسانی
  • تهیه و شناسایی زیست حسگرهای مختلف جهت تشخیص سرطان زود هنگام سرطان و دیابت
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانو فناوری دارویی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=118.13697.29185.fa
برگشت به اصل مطلب