مرکز تحقیقات نانو فناوری دارویی- معرفی مرکز
معرفی مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

چشم انداز (Vision)

هدف نهایی ما این است که با انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه علوم نانو فناوری دارویی به عنوان قطب پژوهشی علوم نانو فناوری دارویی کشور درآئیم و به بهداشت عمومی جامعه کمک نماییم.

رسالت (Mission)

1- انجام پژوهشهای بنیادی علوم نانو فناوری به منظور تولید علم

2- انجام پژوهشهای کاربردی مورد نیاز مرتبط با علوم نانو فناوری در زمینه صنعت، بهداشت و درمان

3- فراهم آوردن محیط مناسب از لحاظ تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و محققین با انگیزه جهت انجام پژوهشهای مرتبط

4- ارتباط با سایر مراکز علمی و جذب اعتبارات خارج سازمانی

اهداف کلی (General Goals)

1 - توسعه تولید علم با افزایش تولید مقالات معتبر داخلی وخارجی

2 - انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز جامعه در زمینه‌های درمانی، بهداشتی و صنایع مرتبط

3 - ارتقاء رتبه پژوهشی مرکز در بین مراکز تحقیقاتی کشور

نقاط قوت: Sterngths

1 - تجهیزات آزمایشگاهی مناسب جهت انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی

2 - وجود دوره های تحصیلات تکمیلی (PhD) نانوفن آوری دارویی

3- امکان همکاری و ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی و ارگانها

4- دسترسی به اکثر سایتهای علمی مورد نیاز

5- وجود اعضای هیأت علمی توانمند در رشته‌های مختلف نانو فناوری

فرصت‌ها (Opportunities)

1 - حمایت دولت از مراکز تحقیقاتی

2 - نگرش مثبت مسئولین دانشگاه در جهت تولید علم

3 - اعتبارات خارج سازمانی

4 - وجود دوره‌های تحصیلات تکمیلی

5 - حمایت ستاد ویژه توسعه نانو فناوری ریاست جمهوری از مراکز تحقیقاتی نانو فناوری

6 - وجود مراکز تحقیقاتی متعدد در دانشگاه و خارج دانشگاه

7 - وجود مراکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی مختلف در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه

8 - وجود پستهای مدیریتی در بین اعضای مرکز تحقیقات

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانو فناوری دارویی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=118.6585.9200.fa
برگشت به اصل مطلب