کلینیک سلامت روان جامعه نگر زنجان- اخبار
سمینار مقابله با خلق منفی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
در راستای اهداف کلینیک سلامت روان جامعه نگر در رابطه با آموزش همگانی برای عموم مردم سمینار مقابله با خلق منفی در تاریخ 29/03/92 روز چهارشنبه از ساعت 9:30 الی 11 با تدریس سرکار خانم دکتر مینا شعبانی با موضوع مقابله با خلق منفی برگزار شد که در این سمینار 70نفر شرکت نمودند که فرم ارزیابی توسط افراد حاضر در جلسه تکمیل شد نحوه اطلاع رسانی برگزاری سمینار از طریق ارسال اطلاعیه به ادارات زنجان صورت گرفت که ثبت نام نیز به صورت تلفنی و رایگان . صورت گرفت
نشانی مطلب در وبگاه کلینیک سلامت روان جامعه نگر زنجان:
http://zums.ac.ir/find-121.6529.10637.fa.html
برگشت به اصل مطلب