کلینیک سلامت روان جامعه نگر زنجان- اخبار
برگزاری جلسه ستادی ویزیت در منزل 9/11/92

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در تاریخ 9/11/92  جلسه ستادی ویزیت در منزل با ریاست جناب آقای دکتر عطاری مقدم روانپزشک،جناب آقای دکتر ملکی دستیار روانپزشکی و سرکار خانم قاسمی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی مرکز با بررسی وضعیت 5 بیمار و رسیدگی به روند بهبودی بیمار صورت گرفت.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه کلینیک سلامت روان جامعه نگر زنجان:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=121.6529.12677.fa
برگشت به اصل مطلب