کلینیک سلامت روان جامعه نگر زنجان- اخبار
برگزاری جلسه پزشکان عمومی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
در تاریخ 8/8/ 93 مرکز سلامت روان جامعه نگر جلسه آموزشی با تدیرس سرکار خانم دکتر شعبانی به موضوع مروری بر داروهای روانپزشکی را برای 13 پزشک همکار طرح برگزار نمود. این جلسه از ساعت 8 الی 11 صبح تشکیل شد و در آخر هم به ابهامات پزشکان در زمینه دارو پاسخ داده شد.
نشانی مطلب در وبگاه کلینیک سلامت روان جامعه نگر زنجان:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=121.6529.15745.fa
برگشت به اصل مطلب