کلینیک سلامت روان جامعه نگر زنجان- اخبار
برگزاری کلاس آموزشی پزشکان عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/11 | 

مرکز سلامت روان جامعه نگر در تاریخ 96/02/21 کارگاه آموزشی  یک روزه ای را برای پزشکان عمومی همکار طرح را با تدریس جناب آقای دکتر آرمانی کیان،جناب آقای دکتر پیرزه و سرکار خانم دکتر عباس نژاد نماینده ی وزارت بهداشت برگزار خواهد کرد.

نشانی مطلب در وبگاه کلینیک سلامت روان جامعه نگر زنجان:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=121.6529.28234.fa
برگشت به اصل مطلب