کلینیک سلامت روان جامعه نگر زنجان- اخبار
برگزاری سمینار فرزندپروری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در راستای اهداف کلینیک سلامت روان جامعه نگر در رابطه با آموزش همگانی برای عموم مردم سمینار فرزند پروری در تاریخ 15/09/91 روز چهارشنبه از ساعت 10 الی 13 با تدریس جناب آقای دکتر عطاری مقدم با موضوع شیوه های فرزندپروری برای کودکان 2 تا 12 سال برگزار شد که در این سمینار 98 نفر شرکت نمودند که فرم ارزیابی توسط افراد حاضر در جلسه تکمیل شد نحوه اطلاع رسانی برگزاری سمینار از طریق ارسال اطلاعیه به ادارات زنجان صورت گرفت که ثبت نام نیز به صورت تلفنی و رایگان . صورت گرفت. 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه کلینیک سلامت روان جامعه نگر زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=121.6529.9197.fa
برگشت به اصل مطلب