مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- معرفی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/29 | 

 
نام و نام خانوادگی: جلیل رجبی

سمت: مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه
 
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 
تلفن تماس : ۳۳۰۱۸۱۲۲-۰۲۴

   مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه با بکار گیری روشهای نوین مدیریتی و فن آوری با اعتقاد به کار گروهی و حفظ کرامت انسانی و اصل صداقت و امانتداری ماموریت ارائه خدمات پشتیبانی به و احدهای تابعه دانشگاه و سایر واحدهای ذینفع اجرای برنامه های عملیاتی ذیل را در دستور کار خود قرار داده است :
۱-  مطالعه،بررسی و برنامه ریزی در خصوص واگذاری امور خدماتی و عمومی به بخش خصوصی و انعقاد قرارداد درچارچوب قوانین و مقررات موضوعی و همکاری در انجام امور مربوط به مناقصه ها و مزایده ها مطابق مقررات جاری.
۲-تدوین سیاست های اجرایی به منظور ارتقاء کلیه فرآیندهای مربوطه به حوزه رفاهی و پشتیبانی موسسه.
۳-برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری ساختمان ها،فضاهای سبز و محوطه ها و توسعه آنها.
۴-برنامه ریزی،نظارت و برگزاری کمیسیون های مناقصه و مزایده و خریدهای متمرکز و غیر متمرکز کالا در قالب آیین نامه ها و دستور العمل های ابلاغی از سوی وزارت و آیین نامه مالی . معاملاتی دانشگاه.
۵-برنامه ریزی جهت مشارکت بخش غیر دولتی در فرآیندهای قابل واگذاری و نظارت بر امور واگذاری به بخش غیر دولتی.
۶-برنامه ریزی،سیاست گذاری،تدوین برنامه عملیاتی سالیانه امور پشتیبانی به منظور نگهداری و توزیع کالاهای مورد نیاز سازمان/موسسه
۷-برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی های لازم جهت واگذاری واحدها،اجاره،مزایده و فروش اموال اسقاطی.
۸-نظارت بر خرید خدمات و وضعیت انبارها،ساختمان ها و فضای سبز
۹-نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکار طرف قرارداد از طریق بررسی فرم های ارزشیابی وانجام صورت وضعیت شرکت ها.
۱۰-نظارت بر انجام امور مربوط به ساختمانهای استیجاری و رفع نواقص موجود.
۱۱-نظارت در جهت مکانیزه نمودن فرآیندهای مربوط به حوزه امور پشتیبانی و رفاهی.
۱۲-بهره گیری از فناوری های نوین مدیریتی از جمله مدیریت دانش در جهت ارتقاء اثربخشی فرایندهای مربوطه.
۱۳-پیگیری امور مربوط به برگزاری جلسات رسمی و ایجاد هماهنگی های لازم در رابطه با نحوه برگزاری نمایش ها.
۱۴-پیگیری امور ارجاعی به معاونت ها و سایر دفاتر تخصصی.


 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی:
http://zums.ac.ir/find-124.25170.69296.fa.html
برگشت به اصل مطلب