مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- امور انبارها
انبار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 به بخش انبار مرکزی دانشگاه خوش آمدید
 

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: علی شهبازی
سمت: مسئول انبار
مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی
تلفن تماس: 3442600-024
آدرس الکترونیکی:
نام نام خانوادگی: غفور هاشمی
سمت: کمک انباردار
مدرک تحصیلی: دیپلم
تلفن تماس: 33442600-024
آدرس الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: فرج اله نجفلو
سمت: خدمتگزار
مدرک تحصیلی: سیکل
تلفن تماس: 33442600-024
آدرس الکترونیکی:
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=124.6825.9530.fa
برگشت به اصل مطلب