مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت- دستیاری
.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/6 | 

 *بررسی اثر سلکوکسیب بر پیشگیری از نقایص حافظه ناشی از الکتروشوک تراپی:کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور با گروه پلاسبو     فارسی/انگلیسی

* بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی درکارکنان شرکت سرب و روی زنجان        فارسی/انگلیسی


*مقایسه عملکرد اجرایی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسـی با و بدون ADHD مراجعه کننده  به  بیمارستان  شهیـد بهشتی زنجان، سال 1396      فارسی/انگلیسی


  *بررسی اثر بوپروبیون بر اختلال عملکرد جنسی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به نارسایی مزمن کلیه    فارسی / انگلیسی


مقایسه اثر سرترالین با نورتریپتیلین برکیفیت زندگی بیماران سکته مغزی     فارسی / انگلیسی


  *  بررسی میزان پیگیری سونوگرافیکی بعد از تولد و عوامل مرتبط با آن در نوزادان با هیدرونفروز جنینی متولد شده در بیمارستان موسوی زنجان در سال 94-93


  * بررسی تأثیر آموزش پروتکل غربالگری، مداخله مختصر و ارجاع جهت درمان (SBIRT) بر آگاهی و مهارت پزشکان عمومی در برخورد با بیماران دارای سوء مصرف مواد


  * بررسی مقایسه ای تاثیر پروبیوتیک و ویتامین A خوراکی در درمان گاستروانتریت حاد ویروسی برطول مدت بستری و تعداد دفعات اسهال در کودکان بستری

.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=127.13484.28754.fa
برگشت به اصل مطلب