مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت- معرفی مرکز
معرفی مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/9 | 

  

   
  • معرفی مرکز:

   مرکز  تحقیقات عـوامل  اجتـماعی موثـر بر سلامت دانشگاه  علوم  پزشکـی زنجـان در سال  ۱۳۹۲  در محل  پژوهشکـده متابولیک بیمارستـان 

  ولیعصر افتتـاح گردید. طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی و توسعه ای و تولیـد دانش در زمینه تعیین کننده های اجتماعی  موثر بر سلامت

  مانند سطح تحصیلات، شغل، میـزان درآمد، استرس، اعتیـاد، طبقه اجتماعی و  سبک زندگی ناشی از آنها محـور  اصلی فعالیت های  این مرکز

  در راستـای ارتقـاء سلامت جامعه و برقراری عدالت در سلامت می باشد.

 

  •   اهداف

     ۱- انجام پژوهش های کاربردی جهت شناسایی مشکلات جامعه در حیطه عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت

     ۲- بکارگیری نتایج پژوهش های مرتبط و استفاده از دانش تولید شده به منظور ارتقاء سلامت جامعه

     ۳- توانمندسازی پژوهشگران و اعضا مرکز از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی

     ۴- فراهم نمودن بستر مناسب جهت انجام همکاری های متقابل با سایر مراکز پژوهشی در داخل و خارج از کشور

 

  •     تاریخچه 

      به استناد رای صادره در  دویست شانزدهمین  جلسه شورای  گسترش  دانشگاههای علوم پزشکی مورخ  ۹۱/۰۳/۲۳  با تاسیس مرکز تحقیقات

     عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه  علـوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی زنجـان موافقت اصولی بعمل آمد. در تاریخ  ۹۱/۰۸/۲۳ طی

     حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه، دکتر سعیده مظلوم زاده به عنوان  رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت منصوب گردیـد .

     اولین جلسه شـورای پژوهشی مرکز در تاریخ  ۹۲/۰۶/۰۳  با حضور  اعضای محترم در محل پژوهشکده متابولیک بیمارستان ولیعصر زنجان تشکیل

     گردید .
 

 

  • فضای فیزیکی
این مرکز دارای سه اتاق و یک سالن جلسات، در مجموع به ابعاد تقریبی ۱۰۰ متر مربع می باشد

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=127.17596.40290.fa
برگشت به اصل مطلب