مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان- رسالت
معرفی مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/13 | 
رسالت:
    کمک به ارتقاء روش های نوین مبتنی بر ژن درمانی سرطان با تحقیق و توسعه در این زمینه و با تمرکز بر سرطان های شایع
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=128.17963.41373.fa
برگشت به اصل مطلب