مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان- اهداف کلی
معرفی مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/13 | 

اهداف کلی:

  • ارتقاء پژوهش های مرتبط با ژن درمانی سرطان

  • ایجاد زیر ساختهای فیزیکی و تجهیزاتی مورد نیاز

  • تحقیق در زمینه های هدف های درمانی جدید (New target)

  • تحقیق در زمینه توسعه حامل های نوین ژن درمانی ( حامل های ویروسی، غیر ویروسی و حامل های بر پایه فناوری های نوین پزشکی)

  • تحقیق در زمینه توسعه، ارتقاء و ابداع روش های نوین تشخیصی

  • همکاری در ایجاد بانک تومور در استان

  • انجام پروژه های تقاضا محور

  • ترغیب اعضاء هیات علمی مرکز در تاسیس شرکت های دانش بنیان مرتبط

  • ایجاد زمینه های همکاری با مراکز معتبر داخلی و بین المللی

  • جذب هیات علمی پژوهشی و راه اندازی دوره پسا دکتری

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=128.17964.41374.fa
برگشت به اصل مطلب