مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان- مطالب آموزشی درخصوص یادگیری الکترونیکی
محتوای الکترونیکی کوتاه ( Mico learning)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/15 | 
در راستای ایجاد فرهنگ استفاده از آموزش مجازی در بین دانشجویان، اعضای هیات علمی و دست اندرکاران دانشگاه های علوم پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی مجازی اقدام به تهیه مجموعه محتوای الکترونیکی کوتاه جهت آشنا سازی مخاطبان با یادگیری الکترونیکی و جنبه های مختلف آن نموده است.
این محتواها که با رعایت اصول آموزشی و با پیشرفته ترین تکنولوژی های در دسترس تهیه شده موارد زیر را پوشش می دهد:

-مجموعه محتوای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

-معاونت زیرساخت

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find-130.14233.32001.fa.html
برگشت به اصل مطلب