زیست مواد دارویی- دوره های تحصیلات تکمیلی
دستیاران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

AWT IMAGE

 

  اسامی دستیاران زیست مواد دارویی ورودی اول (مهرماه 1392)

مینا حبیبی زاده

  رشته: زیست مواد دارویی

  مدرک تحصیلی: شیمی تجزیه

  E-mail : m.habibizadeh@zums.ac.ir

الهام کلوند

  رشته: زیست مواد دارویی

  مدرک تحصیلی: شیمی فیزیک

  E-mail : e.kalvand@zums.ac.ir

     

نشانی مطلب در وبگاه زیست مواد دارویی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=135.8455.14388.fa
برگشت به اصل مطلب