جشنواره ملی عکس سلامت روان- برگزیدگان نهایی
سومین جشنواره ملی عکس سلامت روان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/12/12 | 

  درسومین جشنواره ملی عکس سلامت روان در تاریخ بیست بهمن ماه، 4012عکس از590شرکت کننده مورد داوری هیئت داوران: دکتر احمد حاجبی مدیرکل دفتر سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد ، دکتر محمدرضا صائینی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، مهدی وثوق نیا ، کیارنگ علائی و ناصر محمدی قرار گرفت و از این میان تعداد 74 تک عکس و یک مجموعه عکس موفق به راهیابی به نمایشگاه شدند و برندگان نهایی این جشنواره ( 5 برگزیده هم سطح ) به شرح ذیل می باشد.

مهری رحیم زاده از قزوین

مهری حسین زاده از تهران

جاوید تفصلی از تهران 

سعید فدائیان از تهران
مهدی مرادپور از قزوین
 

نشانی مطلب در وبگاه جشنواره ملی عکس سلامت روان:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=137.7943.12816.fa
برگشت به اصل مطلب