مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/24 | 

مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی زنجان
 تلفن: ۰۲۴-۳۳۱۵۶۳۰۷
دورنگار: ۰۲۴-۳۳۴۷۳۶۳۹      
آدرس: ایران- زنجان- جاده گاوازنگ- جنب بیمارستان آیت ال.. موسوی- دانشکده داروسازی - مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی
کدپستی: ۵۶۱۸۴-۴۵۱۳۹ 
صندوق پستی: ۱۳۳۸-۴۵۱۹۵                     
پست الکترونیکی: zaprczums.ac.ir

مرکز تحقیقات روی نقشه زنجان
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=139.18011.41578.fa
برگشت به اصل مطلب