مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی- مدیریت
دکتر حسینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/5/6 | 

دکتر میر جمال حسینی

دکتری تخصصی سم شناسی

مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی :

زمینه های آموزشی :

تلفن : 33473635-024 داخلی 307

پست الکترونیکی :

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=139.8574.14639.fa
برگشت به اصل مطلب