میکروب شناسی و ویروس شناسی- همایشها و کنفرانسها
دهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/3/7 | 

دهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران

برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی کردستان، مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
زمان برگزاری: 7 الی 9 مهر 1395
ارسال خلاصه مقالات: 15 مرداد 1395
مکان برگزاری: سنندج 

سایت همایش

نشانی مطلب در وبگاه میکروب شناسی و ویروس شناسی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=140.8127.23149.fa
برگشت به اصل مطلب