جشنواره قرآنی- آشنایی با دانشگاه
معرفی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  معرفی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان در سال 1366 تاسیس و در سال 1372 با سازمان منطقه ای بهداری استان ادغام شد و سپس تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فعالیت خود را ادامه داد این دانشگاه در حال حاضر در زمره دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک کشوری قرار گرفته و مفتخر است که با دارا بودن 7 حوزه معاونت شامل بهداشت، درمان، غذاودارو، فرهنگی و امور دانشجویی، آموزشی ، تحقیقات و فن آوری و توسعه مدیریت و منابع ، 9 دانشکده شامل پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی ، بهداشت، فن آوری های نوین پزشکی ، پرستاری ابهر ، پردیس بین الملل ، 9 بیمارستان و مرکز آموزشی درمانی ، 7 شبکه بهداشت و درمان شهرستانهای تابعه ، 96 مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و 441 خانه بهداشت به امر مقدس خدمت گذاری در عرصه سلامت اهتمام دارد . هم اکنون سه هزار و 60 دانشجو در 9 دانشکده و تعداد 49 رشته درمقاطع مختلف تحصیل می کنند و 23 دانشیار و 5 استاد در حال فعالیت و 300 نفر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی این استان به تدریس مشغول هستند.

 

 

 

  رشته های دانشگاه .

  ردیف

  رشته 

  مقطع

  1

  بیهوشی

  دستیاری تخصصی بالینی

  2

  جراحی عمومی

  دستیاری تخصصی بالینی

  3

  زنان و زایمان

  دستیاری تخصصی بالینی

  4

  بیماریهای کودکان

  دستیاری تخصصی بالینی

  5

  بیماریهای داخلی

  دستیاری تخصصی بالینی

  6

  عفونی

  دستیاری تخصصی بالینی

  7

  روانپزشکی

  دستیاری تخصصی بالینی

  8

  نورولوژی

  دستیاری تخصصی بالینی

  9

  پزشکی ملکولی

  PhD

  10

  بیوتکنولوژی پزشکی

  PhD

  11

  انگل شناسی

  PhD

  12

  دندانپزشکی

  دکترای عمومی

  13

  داروسازی

  دکترای عمومی

  14

  پزشکی

  دکترای عمومی

  15

  حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

  کارشناسی ارشد ناپیوسته

  16

  ژنتیک انسانی

  کارشناسی ارشد ناپیوسته

  17

  انگل شناسی

  کارشناسی ارشد ناپیوسته

  18

  فیزیولوژی

  کارشناسی ارشد ناپیوسته

  19

  بیوشیمی بالینی

  کارشناسی ارشد ناپیوسته

  20

  زیست فناوری پزشکی

  کارشناسی ارشد ناپیوسته

  21

  مهندسی بهداشت محیط

  کارشناسی ارشد ناپیوسته

  22

  پرستاری (مراقبتهای ویژه )

  کارشناسی ارشد ناپیوسته

  23

  روانشناسی بالینی

  کارشناسی ارشد ناپیوسته

  24

  میکروب شناسی

  کارشناسی ارشد ناپیوسته

  25

  مهندسی بهداشت حرفه ای

  کارشناسی پیوسته

  26

  بهداشت عمومی

  کارشناسی پیوسته

  27

  مهندسی بهداشت محیط

  کارشناسی پیوسته

  28

  تکنولوژی پرتوشناسی

  کارشناسی پیوسته

  29

  هوشبری

  کارشناسی پیوسته

  30

  اتاق عمل

  کارشناسی پیوسته

  31

  مامایی

  کارشناسی پیوسته

  32

  پرستاری زنجان

  کارشناسی پیوسته

  33

  پرستاری ابهر

  کارشناسی پیوسته

  34

  علوم آزمایشگاهی

  کارشناسی پیوسته

  35

  مامائی

  کارشناسی ناپیوسته

  36

  بهداشت عمومی

  کارشناسی ناپیوسته

  37

  مهندسی بهداشت حرفه ای

  کارشناسی ناپیوسته

  38

  مهندسی بهداشت محیط

  کارشناسی ناپیوسته

  39

  بهداشت حرفه ای

  کاردانی

  40

  فوریتهای پزشکی

  کاردانی

 

نشانی مطلب در وبگاه جشنواره قرآنی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=147.8434.14786.fa
برگشت به اصل مطلب