اداره امور حقوقی- خلاصه شرح وظایف
خلاصه شرح وظایف واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خلاصه شرح وظایف شرح وظایف اداره امور حقوقی

 

شرح وظایف اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق دولت

 

الف – امور کیفری

 از قبیل ( اختلاس،‌کلاه برداری،‌خیانت در امانت ، سرقت ،‌جعل سوء استفاده و غیره ) که مراحل آن بشرح ذیل می باشد .

* طرح شکایت و تنظیم شکوائیه

* تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه

* پیگیری از طریق مراجع قضایی( کلانتری،‌آگاهی)

* معرفی نماینده و شرکت در وقت تعیین شده و پیگیری تا حصول نتیجه و اجرای رأی صادره

 

ب- امور حقوقی

* تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی

* تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی و تهیه مدارک لازم.

 * شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت

* اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه دانشگاه از قبیل ضرر و زیان وارده موارد تخلیه ملک مطالبه اجور معوقه الزام به انجام تعهد و... با تنظیم لایحه ،‌تهیه مدارک و مستندات لازم،‌ شرکت در جلسات رسیدگی بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری بررسی، شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری بررسی،‌ پاسخ شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری مربوط به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دانشگاه و مؤسسات تابعه بخصوص واحدهای آموزشی و نیروی انسانی

 

ج : رسیدگی به پرونده های موجود در مراجع اداری

1. هیأتهای مالیاتی: بررسی پرونده های مالیاتی و رسیدگی به اختلاف های مالیاتی

 2. هیأت های تشخیص حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی

3. هیأت های تشخیص تأمین اجتماعی : بررسی پرونده های مربوط به عدم پرداخت حق بیمه

 4. کمیسیون ماده 100: بررسی پرونده های مربوط به تخلفات ساختمانی از قبیل اضافه بنا عدم رعایت تراکم و کاربری

 

 د ) بررسی و رسیدگی به قراردادها

 1. تهیه و تنظیم متن پیش نویس قراردادهای واحدهای مختلف با اشخاص حقیقی و حقوقی و تأیید دفتر حقوقی قراردادهای تأسیساتی،‌ فنی ، ساختمانی، عمرانی،‌ احداث بنا رنگ آمیزی قراردادهای خدماتی،‌ تهیه و طبخ غذا، سرویس ایاب و ذهاب قراردادهای خرید لوازم تجهیزات پزشکی( ارزی) ، خرید سخت افزار قراردادهای آموزشی، پژوهشی تحقیقاتی، تبلیغاتی،‌ مشاوره ، تألیف نشر کتب و مجلات قراردادهای سرویس نگهداری موتورخانه تأسیسات،‌ ساخت، حمل و نصب و راه اندازی قراردادهای طراحی و برنامه ریزی نرم آفزاری قراردادهای اجاره جهت واگذاری برخی از املاک دانشگاه به اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادهای واگذاری زمین 2. تهیه و تنظیم متن متمم، اصلاحیه و توافق نامه های مربوط به قراردادها

 

بررسی وضعیت متعهدین خدمت

 1. بررسی وضعیت تعهد و اخذ غرامت تحصیلی از متعهدین خدمت

 2. اقدام جهت مکاتبات لازم در زمینه سند تعهد و تعیین میزان مطالبات دانشگاه از متعهدین از طریق ادارات و قسمت های مربوطه پرداخت کننده وجوه یا مراجع مسئول مندرج در سند تعهد.

 3. اخذ تعهد رسمی از افرادی که جهت گذراندن دوره های آموزشی به این دفتر معرفی می گردند.

 4. پیگیری اسناد متعهدین به خدمت( دانشجویان پزشکی،‌ پرستاری ،‌ بهیاری) و تارکین خدمت و همچنین فسخ اسنادی که تعهد آنان سپری شده است.

 

 اخذ تعهد جهت فرصتهای مطالعاتی

 1. اخذ وثیقه های ملکی و غیر ملکی از متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی

 2. اقدام در جهت فک سند در صورت ایفای تعهدات شخص متعهد از طریق دفترخانه مربوطه و اجرای ثبت تا حصول نتیجه

 3. در صورت عدم ایفای تعهد تقاضای صدور اجراییه و ارسال آن به اجرای ثبت جهت وصول طلب

 4. مکاتبه با اداره متبوع کارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و کسر از حقوق وی

 

بررسی امور ثبتی

 1. نظارت و اقدام به صدور درخواست اجرائیه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت

 2. جمع آوری مدارک مورد نیاز در مورد املاکی که در حین اجرای تشریفات ثبتی مورد اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می گیرند.

 3. تهیه و تنظیم اسناد( رسمی ،‌ غیر رسمی) معاملات از قبیل خرید و فروش اجاره رهن.

 4. تقاضای صدور سند در مورد املاکی که تاکنون سند برای آنها صادر نگردیده است.

نشانی مطلب در وبگاه اداره امور حقوقی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=149.8467.14402.fa
برگشت به اصل مطلب